Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

En ny svensk rapport legger fram ti vanlige grunner for at unge unge mennesker velger å avslutte sine studier for tidlig.Nordisk Kunnskapsbank om frafall i videregående opplæring skriver om denne rapporten:

Rapportens funn er basert på en undersøkelse utført med 379 ungdommer som alle droppet ut av videregående skole eller grunnskole. Rapporten sier de unge at den vanligste grunnen til at de bestemte seg for å avslutte sine studier, var mobbing og mangel på pedagogisk støtte. Over halvparten av respondentene i undersøkelsen indikerte at mobbing var den viktigste grunnen. - 

 

De 10 grunnene til frafall fra skolen

De ti vanligste årsakene til frafall i skolen i er i følge ungdommene i undersøkelsen:

  1. Mobbing
  2. Mangel på pedagogisk støtte
  3. Voksne som ikke bryr seg
  4. Dårlig behandling på skolen
  5. Utilstrekkelig utdanningsstøtte i skolen etter en langvarig fravær grunnet sykdom eller rusproblemer
  6. Behov for mer praksis og mindre teori
  7. Kaotisk eller ustrukturert skolemiljø
  8. Feil valg av utdanningsløp
  9. Nevropsykiatriske lidelser som ikke oppdages i løpet av skoletiden (eks. ADHD) 
  10. Dårlige hjemmeforhold

 

Ungdommenes råd til hva som kan hindre at elever dropper ut

Rapporten legger også fram de unges synspunkter om hva de mener bør endres for at færre studenter skal droppe ut av skolen.

Ungdommene forteller at lærere og andre ansatte i skolen må gjøre grep og vise handling tidligere når en elev har vanskelige følelser, ikke henger i skolearbeidet, eller begynner å skulke. De sier også at de ønsker å ha engasjerte lærere som tør å stille krav, men de ønsker også mindre klasser, og en undervisning som er mer individuelt tilpasset.

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no