Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Å takle press, kjenne igjen og tolke egne følelser er noe av det ungdomsskoleelever i Trondheim skal lære i det nye faget Livsmestring.Dette skriver Napha.no på sine nettsider.

 

Gis verktøy for å mestre livet

De forteller at psykiatrisk sykepleier Helen Jensen er blant de som stå for undervisningen i faget Livsmestring, som gis til syv klasser på 9. trinn ved Ugla skole i Trondheim fra høsten.

Hun forteller til Napha.no:

Jeg har undervist mye i psykisk helse tidligere, blant annet i videregående skole og barneskolen, og vet at det er nyttig og virkningsfullt. Det handler om å gi dem verktøy for å mestre sin psykiske helse.

Faget skal for det meste være 1 time i uken, og skal til sammen utgjøre 25 timer i løpet av året.

 

Også lærerne skal kurses

Helen Jensen utdyper:

En viktig del av faget er å alminneliggjøre psykiske problemer, som er tabubelagt. De lærer kognitive teknikker, mindfulness og om å kunne kjenne igjen sine følelser, tolke disse og gi uttrykk for de.

De får en innføring i noen av de vanligste psykiske lidelsene som angst og depresjon. Vi kommer også til å snakke om selvmordstanker, og om hva man kan gjøre hvis mor og far er psykisk syk.

Også lærerne ved skolen vil få opplæring i samtaleteknikk for å kunne fange opp ungdom med psykiske problemer, forteller Napha. Denne opplæringen vil gis ved RVTS.

 

Forskere skal vurdere effekten av faget

Prosjektet skal også forskes på gjennom en spørreundersøkelse i starten og slutten av skoleåret. Anne Torhild Klomsten ved NTNU forteller om dette:

Ingen har tidligere forsket på norske skoler som har psykisk helse som obligatorisk fag på timeplanen, systematisk og over lang tid.

Målet med prosjektet er at elevene skal få en subjektiv opplevelse av å ha det psykisk bra, på en sånn måte at de opplever å mestre det stresset de utsettes for i hverdagen. Derfor vil spørsmålene utformes ut fra dette.

 

Behov for mer forebygging

Anne Torhild Klomsten har en visjon om at psykisk helse på sikt skal inn som obligatorisk fag på alle barne,- ungdoms- og videregående skoler i Norge, men hun påpeker at det er mye som ennå gjenstår før Livsmestring kan bli et fag i norsk skole. 

Det trengs vilje fra myndighetene, at psykisk helse kommer inn i lærerutdanningen, og at det gis tid til dette faget i skolen. Men Klomsten er ikke i tvil om at det trengs en slik satsning:

For meg er det innlysende at man i større grad bør satse ressurser på primærforebygging blant alle barn og unge i Norge, sier hun.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no