hjelptilhjelp banner

Undertittel: Hvordan fremme barns sosiale, emosjonelle og faglige ferdigheter i skole og barnehage.

Boken omtales av Haugen bok på følgende måte.Tidlig innsats og satsing på barn og unges emosjonelle og sosiale ferdigheter bidrar til å fremme god psykisk helse, forebygge utenforskap og stimulere til læring.

Denne boken er en hjelp for deg som jobber i barnehage eller skole til å stimulere og utvikle barns sosiale, emosjonelle og fagligeferdigheter. Prinsippene du lærer i boken, er basert på mange års forskning på hva som demper risikofaktorer som følger med emosjonelle og sosiale vansker hos små barn, og hva som styrker barnas sosiale og emosjonelle kompetanse.

Alle barn har nytte av å bli fulgt opp av skole- eller barnehageansatte som har gode virkemidler for håndtering av uønsket oppførsel, og som er opptatt av å styrke barnas sosiale og emosjonelle ferdigheter. Samtidig viser boken hvordan du kan tilpasse opplæringen til barn som strever med lærevansker, hyperaktivitet, forsinket språkutvikling, aggressivitet eller depresjon.

Utrolige lærere er oppfølgeren til Hvordan utvikle sosial og emosjonell kompetanse hos barn (2005).

Annonse: Haugen Bok

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13396 abonnenter