Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Undertittel: Hvordan fremme barns sosiale, emosjonelle og faglige ferdigheter i skole og barnehage.

Boken omtales av forlaget på følgende måte.Tidlig innsats og satsing på barn og unges emosjonelle og sosiale ferdigheter bidrar til å fremme god psykisk helse, forebygge utenforskap og stimulere til læring.

Denne boken er en hjelp for deg som jobber i barnehage eller skole til å stimulere og utvikle barns sosiale, emosjonelle og fagligeferdigheter. Prinsippene du lærer i boken, er basert på mange års forskning på hva som demper risikofaktorer som følger med emosjonelle og sosiale vansker hos små barn, og hva som styrker barnas sosiale og emosjonelle kompetanse.

Alle barn har nytte av å bli fulgt opp av skole- eller barnehageansatte som har gode virkemidler for håndtering av uønsket oppførsel, og som er opptatt av å styrke barnas sosiale og emosjonelle ferdigheter. Samtidig viser boken hvordan du kan tilpasse opplæringen til barn som strever med lærevansker, hyperaktivitet, forsinket språkutvikling, aggressivitet eller depresjon.

Utrolige lærere er oppfølgeren til Hvordan utvikle sosial og emosjonell kompetanse hos barn (2005).

Annonse: Ark bokhandel

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les også

Flere bøker om barnehage og skole

Sorg

Skole og barnehage
Sorg

Sinne

Skole og barnehage
Sinne