facebook 

Hjelptilhjelp.no

Apper for psykisk helse


Gir nyttig informasjon om traumereaksjoner / PTSD, og teknikker for å mestre reaksjonene. 

PTSD Coach (Iphone)

Gir nyttig informasjon om traumereaksjoner / PTSD, og teknikker for å mestre reaksjonene. Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no