Boken omtales av forlaget på følgende måte:

Dyregrov har skrevet denne boken som en hjelp til alle voksne, legfolk så vel som spesialister, i møte med barn som har opplevd å miste en nær person. Han forklarer hvorfor det er viktig å ta med barn i ritualer, og hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.Forfatteren gir også en kort innføring i hvilke funksjoner ritualer har for oss, og omtaler både «offentlige» ritualer og de ritualer som oppstår spontant i forbindelse med dødsfall.

Med denne boken kan foreldre, førskolelærere, lærere, helsepersonell, prester og andre få et bedre redskap for å planlegge barns deltagelse i ritualer.

Dyregrovs varemerke er at det han skriver, lett lar seg omsette til konkret hjelp. Denne boken er intet unntak.

Annonse: Ark bokhandel