hjelptilhjelp banner

ACE-studien er en berømt studie innenfor psykologien. Den viste at det er en klar sammenheng mellom belastninger i barndommen og negative utfall senere i livet.

Men ikke nok med det: ACE-studien viste også at det er en kumulativ sammenheng. Det vil si: jo flere belastninger man hadde i barndommen, jo flere negative utfall innenfor helse og livskvalitet hadde man senere i livet.  

Hva menes med belastninger i barndommen?

I ACE-studien var det imidlertid en bestemt forståelse av hva som skulle regnes som belastninger, eller traumer, i barndommen. På engelsk kalte de slike belastninger for "adverse childhood experiences" (ACE) og forkortelsen av dette har altså gitt navn til studien. 

Slike belastninger inkluderte i følge Psychology Today:

Overgrep, omsorgssvikt / neglekt, og det å leve i en særlig vanskelig familiesituasjon.

Mer spesifikt innebærer slike belastninger emosjonelle, fysiske og seksulle former for overgrep; emosjonell og fysisk omsorgssvikt; og det å leve i et hjem med familievold, eller psykiske lidelser og/eller ruslidelse, eller at foreldre gjennomgår separasjon / skilsmisse, eller at et familiemedlem kommer i fengsel.

 

Den totale belastningen

Studien viste også at slike belastninger er vanlige. Nesten 2/3 av alle de 17.000 personene som deltok i studien hadde minste én slik belastning i barndommen, mens mer enn 20% hadde 3 eller 4 slike belastninger.

ACE-scoren er summen av alle barndomsbelastninger man har hatt, og brukes til å måle den "kumulative" (samlede) mengden av stress eller belastning i barndommen.

Et viktig funn i studien var som nevnt at jo flere belastninger man hadde i barndommen, jo sterkere var sammenhenge med negative utfall knyttet til helse og livskvalitet senere i livet.

 

Negative utfall senere i livet

Jo flere barndomsbelastninger man hadde, jo mer hadde man av følgende negative utfall:

 1. Alkoholisme og alkoholmisbruk
 2. Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
 3. Depresjon
 4. Fosterdødsfall
 5. Nedsatt livskvalitet
 6. Bruk av ulovlige rusmidler (narkotika)
 7. Hjertesykdom
 8. Leversykdom
 9. Svake prestasjoner i arbeidslivet
 10. Dårlig økonomi
 11. Risiko for partnervold
 12. Å ha mange seksualpartnere
 13. Seksuelt overførbare sykdommer
 14. Røyking
 15. Selvmordsforsøk
 16. Uønskede graviditeter
 17. Tidlig debut med røyking
 18. Tidlig seksuell debut
 19. Graviditet i tenårene
 20. Svake skoleprestasjoner

Med andre ord gav studien god grunn til å ta belastninger i barndommen på alvor - og studien markerte i følge noen starten på en ny disiplin innenfor forskningen: nemlig forskning på barndomstraumer.

 

Kilde

 

Les mer om sorg og traumer

Sorg og traumer

Ny bok om traumer og PTSD

Ulykker, katastrofer og krenkende eller livstruende hendelser gjør noe helt spesielt med…