hjelptilhjelp banner

ACE-studien er en berømt studie innenfor psykologien. Den viste at det er en klar sammenheng mellom belastninger i barndommen og negative utfall senere i livet.

Men ikke nok med det: ACE-studien viste også at det er en kumulativ sammenheng. Det vil si: jo flere belastninger man hadde i barndommen, jo flere negative utfall innenfor helse og livskvalitet hadde man senere i livet.  

Hva menes med belastninger i barndommen?

I ACE-studien var det imidlertid en bestemt forståelse av hva som skulle regnes som belastninger, eller traumer, i barndommen. På engelsk kalte de slike belastninger for "adverse childhood experiences" (ACE) og forkortelsen av dette har altså gitt navn til studien. 

Slike belastninger inkluderte i følge Psychology Today:

Overgrep, omsorgssvikt / neglekt, og det å leve i en særlig vanskelig familiesituasjon.

Mer spesifikt innebærer slike belastninger emosjonelle, fysiske og seksulle former for overgrep; emosjonell og fysisk omsorgssvikt; og det å leve i et hjem med familievold, eller psykiske lidelser og/eller ruslidelse, eller at foreldre gjennomgår separasjon / skilsmisse, eller at et familiemedlem kommer i fengsel.

 

Den totale belastningen

Studien viste også at slike belastninger er vanlige. Nesten 2/3 av alle de 17.000 personene som deltok i studien hadde minste én slik belastning i barndommen, mens mer enn 20% hadde 3 eller 4 slike belastninger.

ACE-scoren er summen av alle barndomsbelastninger man har hatt, og brukes til å måle den "kumulative" (samlede) mengden av stress eller belastning i barndommen.

Et viktig funn i studien var som nevnt at jo flere belastninger man hadde i barndommen, jo sterkere var sammenhenge med negative utfall knyttet til helse og livskvalitet senere i livet.

 

Negative utfall senere i livet

Jo flere barndomsbelastninger man hadde, jo mer hadde man av følgende negative utfall:

 1. Alkoholisme og alkoholmisbruk
 2. Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
 3. Depresjon
 4. Fosterdødsfall
 5. Nedsatt livskvalitet
 6. Bruk av ulovlige rusmidler (narkotika)
 7. Hjertesykdom
 8. Leversykdom
 9. Svake prestasjoner i arbeidslivet
 10. Dårlig økonomi
 11. Risiko for partnervold
 12. Å ha mange seksualpartnere
 13. Seksuelt overførbare sykdommer
 14. Røyking
 15. Selvmordsforsøk
 16. Uønskede graviditeter
 17. Tidlig debut med røyking
 18. Tidlig seksuell debut
 19. Graviditet i tenårene
 20. Svake skoleprestasjoner

Med andre ord gav studien god grunn til å ta belastninger i barndommen på alvor - og studien markerte i følge noen starten på en ny disiplin innenfor forskningen: nemlig forskning på barndomstraumer.

 

Kilde

 

Les mer om sorg og traumer

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13396 abonnenter