Har du hatt skremmende opplevelse med andre mennesker, er det mer sannsynlig at du får kroniske smerter enn om du er utsatt for en bilulykke eller en brann.

Bilde: av Luis Galvez på UnsplashDette skriver forskning.no. De viser her til en ny, norsk studie som blant annet fant at pasienter med PTSD har mer enn dobbelt så stor sannsynlighet for å få kroniske smerter enn andre pasienter. 

Videre forteller forskning.no:

Personer som for eksempel har opplevd bilulykker og naturkatastrofer, har mindre smerter enn personer som har opplevd vold, seksuelle overgrep eller andre ting som er påført av andre mennesker.

Det forteller Johan Siqveland ved Universitetet i Oslo. Forskeren har studert 70 pasienter som har oppsøkt smerteklinikken ved Aker universitetssykehus.

Studien er interessant på flere måter.

– Det mest interessante med denne studien er at vi finner at traumebegrepet er veldig vidt. Jeg mener det kan være interessant for oss som jobber med dette å skille mer mellom ulike typer av traumer, sier Siqveland.

I tillegg kan funnene studien aktualisere spørsmål knyttet til hvordan helsevesenet er oppbygd. Forskning.no skriver:

– I dag jobber noen med smerter og andre med psykisk helse. Men denne studien har vist er det et stort overlapp her. Er vi flinke nok til å se dette i sammenheng? spør han.

 

Kilde