Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Senter for krisepsykologi er en kompetansesenter for traumer og sorg, som har en unik kompetanse på traumefeltet. De har laget åtte filmer med svært nyttig informasjon om selvhjelpsmetoder. Her ser du filmene.

Når man opplever særlig alvorlige hendelser er det vanlig å oppleve det vi kaller traumatiske reaksjoner. Slike hendelser kan være enkeltstående episoder som vold, overgrep, ulykker, dødsfall, eller langvarige og gjentatte hendelser som det å være utsatt for omsorgssvikt, langvarig vold eller mobbing.I denne artikkelen leser du om vanlige traumereaksjoner og hva du selv kan gjøre for å håndtere disse vanskene bedre. Vi understreker at det å benytte disse selvhjelpsmetodene ikke må være en erstatning for å søke profesjonell hjelp, men at metodene kan være nyttige for alle som er berørt av traumer.

Metodene er hentet fra en meget opplyst fagartikkel på Senter for krisepsykologi sine nettsider ved psykolog Atle Dyregrov, som er en anerkjent psykolog innenfor traume- og sorgfeltet i Norge og internasjonalt.

 

 1. Ta kontroll over invaderende synsinntrykk (flashbacks) etter traumer

  En vanlig traumereaksjon er det å gjenoppleve den traumatiske hendelsen i form av invaderende minner, det vi si minner som kommer over deg som ut av ingenting, og som får deg til å føle at du gjenopplever det traumatiske som skjedde. Dette kan oppleves svært skremmende for den som rammes, da det regelrett kan føles som man er tilbake i situasjonen. Slike reaksjoner kalles flashbacks. Heldigvis finnes det god hjelp for sine invaderende minner, og i denne videoen ser du eksempler på slike teknikker. Mange forteller at de gjennom bruk av disse teknikkene fikk en helt annen kontroll over flashbackene eller at de ble helt borte.

  Dette har sin forklaring i hjernens fungering. Det viser seg at traumatiske minner ofte lagres som fragmenter / løse biter i følelsessentre av hjernen, og at minnene derfor har svake forbindelser til kontrollsentrene (de frontale områdene i hjernen. Ved å ta i bruk teknikker som de psykolog Atle Dyregrov beskriver, knyttes forbindelser mellom følelsessentre og tankesentre i hjernen i forbindelse til de traumatiske minnene - noe som i seg selv gjør at flashbackene oppleves som mer under bevisst kontroll - og derfor som mindre uforutsigbare og mindre skremmende.

 2. Ta kontroll over invaderende hørselsinntrykk (flashbacks) etter traumer

  På samme måten som med invaderende synsintrykk, kan man også ha flashbacks i form av lyder og hørselsinntrykk. Det blir på en måte som å høre stemmer, men det er likevel ikke snakk om symptomer på psykose. Hørselsinntrykk som kommer i kjølvannet av traumatiske opplevelser har gjerne en annen karakter enn de bisarre og underlige stemmene som en psykotisk person gjerne hører. Invaderende hørselsinntrykk er på mange måter snakk om helt konkrete minner fra den eller de traumatiske hendelsene, som kommer som kastet over personen - og som ofte har en tematisk sammenheng med traumer. F.eks kan personer som har vært utsatt for en ulykke høre invanderende minner om bilkrasj, sirener, skrik, eller andre hørselsinntrykk fom på en eller annen måte er knyttet til det vonde som skjedde.

  I denne filmen hører du rådene fra psykolog Atle Dyregrov om hvordan du kan ta kontrollen over de invaderende hørselsinntrykkene (flashbackene).

 3. Få roet ned når du opplever å være overaktivert, rastløs og urolig

  En annen vanlig traumereaksjon er det å kjenne seg overaktivert, rastløs, engstelig og urolig, og at men rett og slett ikke klarer å finne roen. Det handler i stor grad om at kroppens kamp-flukt-system er slått på - noe som er en normalreaksjon i møte med fare og trusler - men hvor denne reaksjonen ikke lenger har samme hensikt som når man direkte står overfor en livstruende situasjon. Det kan således oppleves som at man fullstendig har mistet kontrollen over egen kropp og egne følelser, og det er over tid svært utmattende og uttømmende for krefter. 

  I denne videoen får du råd om selvhjelpsteknikker for å roe ned - når kroppen ikke selv er i stand til det.

 4. Få kontroll over søvnproblemene som oppstår etter traumer

  En naturlig konsekvens av symptoemene som er nevnt ovenfor er det å få søvnproblemer. I møte med invanderende minner, mareritt, angst og bekymring, er det slett ikke enkelt å falle til roe og sove. 

  I denne filmen hører du psykologen råd for hva du kan gjøre for å vinne søvnen tilbake.

 5. En psykologisk metode for å sovne fortere

  I denne videoen får du tips om en helt konkret metode som kan hjelpe deg til raskt å roe deg ned når du skal legge deg, og dermed å klare å sovne fortere enn du ellers ville gjort.

 6. Få kontroll over plagsomme tanker etter traumer

  Det er fryktelig å oppleve traumatiske hendelser, og for mange mennesker blir det svært mange tanker som kverner omkring. Det er selvsagt både viktig og nyttig å tenke gjennom det som har skjedd, men det er også nyttig å kunne legge tankene bort - slik at man ikke tenker og grubler hele tiden. Mange som har vært gjennom traumer opplever nettopp det: at det er regelrett umulig å få fred fra de plagsomme tankene. 

  Det er vanlig med depresjon hos personer som har opplevd traumer, og skyldfølelse og grubling er en naturlig forløper på veien inn i depresjonen. Det er derfor god grunn til å ta disse symptomene på alvor, og å se om det kan finnes måter å få lindret de plagsomme tankene på før de tar helt overhånd.

  I denne filmen får du råd om selvhjelpsteknikker som kan hjelpe deg til å få mer kontroll over plagsomme tanker. 

 7. Å håndtere skyldfølelse etter å ha opplevd noe traumatisk

  Å ha opplevd alvorlige hendelser, medfører for svært mange en sterk skyldfølelse, og en kverning omkring tanker om det var noe man selv kunne gjort annerledes for å ha hindret at det fryktelige skulle skje. 

  I denne filmen får du råd om hvordan du kan forholde deg til slike tanker og slike spørsmål, og herigjennom å få et mer avklart spørsmål til den sterke skyldfølelsen som du opplever.

 8. Bearbeiding av traumet: å skrive seg gjennom det traumatiske

  Mange lurer på hvordan man kan bearbeide sorg eller traumer, og for mange er det nyttig å skrive ned tanker, følelser og refleksjoner omkring det som har skjedd, og om hvordan man skal kan kunne leve videre. I denne filmen får du høre psykolog Atle Dyregrov sine råd for en skriveteknikk som kan hjelpe deg til å bearbeide det fryktelige som har skjedd.

 

Kilder:

 • Selvhjelpsmetoder. Senter for krisepsykologi
 • Foredrag på oktoberseminaret på Solstrand, 30. september og 1. oktober 2014. Med psykolog Unni Heltne. Senter for krisepsykologi. 

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sorg og traumer