Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Nyere hjerne- og relasjonsforskning gir svar på hva som skal til for å kunne hjelpe barn som har opplevd vonde opplevelser i barndommen. Men får de denne hjelpen i dag? Nei, i altfor liten grad.

Bilde: av Caleb Woods på UnsplashDette skriver Endre Sandvik, medlem av Levekårsutvalget, og spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin i et debattinnlegg på Dagbladet.no.

Han skriver videre:

Tidlig på 90-tallet oppdaget professor Vincent Felitti i San Diego at svært mange av de kvinnene som kom inn for behandling av overvekt, kunne fortelle om alvorlige og vonde opplevelser som barn og ungdom. Det gjorde ham nysgjerrig og startet verdens best dokumenterte studie, ACE-studien (Adverse Childhood Experiences) om sammenhengen mellom traumer som omsorgssvikt, vold og krenkelser i barndommen, og seinere utvikling av både psykiske og fysiske lidelser samt tidlig død.

Disse traumeutsatte barna, som de også kalles, har økt risiko for blant annet kreft, hjertesykdommer, fedme, lungesykdommer, mentale lidelser og risikoatferd som voksne. Jo, flere negative hendelser og jo, alvorligere hendelser, desto større risiko.

I innlegget forklare Sandvik hva som ligger bak begrepet traumer. 

Traumer er stress som overvelder en persons evne til å takle livet. Slike traumatiske opplevelser, ikke minst i barndom og ungdomstid når hjernen formes av erfaringer, er mye mer utbredt enn vi liker å tro og har mye større konsekvenser enn vårt samfunn har tatt innover seg.

Han vektlegger tidlige traumer, da disse kan virke særlig negativt inn på barns utvikling. 

Jo tidligere barns vanskelige leve- og oppvekstvilkår oppdages, jo mer kan vi gjøre for at disse barna får en normal utvikling.

Innlegget fokuserer også på at barn som vokser opp under vanskelige leve- og oppvekstvilkår kanskje aldri har opplevd nære og tillitsfulle relasjoner til en voksenperson. Forhold som varme, kjærlighet, forståelse, ivaretakelse og glede står derfor sentralt i en traumeinformert tilnærming, ifølge artikkelforfatteren.

Endre Sandvik avslutter innlegget sitt slik: 

Vi kan gi ungdom som sliter med traumatiske opplevelser en ny sjanse gjennom å skape trygge og tillitsfulle relasjoner og gi dem troen på seg selv igjen. Alle fra statsminister til helsesykepleier, lærer og fotballtrener kan gjøre den store forskjellen for mange. Lytt til barn og unge som sliter, i stedet for å ekskludere dem. Vi har alle et etisk og medmenneskelig ansvar for å skape et traumeinformert samfunn

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sorg og traumer

Sorg og traumer

Får krigstraumer i mors liv

Barn i krigsområder kan påvirkes av moras traumatiske opplevelser før de er født, skriver…