Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Etter bombeangrepet på Regjeringskvartalet 22. juli 2011, fikk over dobbelt så mange kvinner som menn posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Marianne S. Birkeland undersøkte årsakene.

 Dette kommer fram i en artikkel publisert på Kilden kjønnforskning. De skriver videre:PTSD er kjennetegnet av gjenopplevelser av hendelsen, frykt og angst, og det at man unngår situasjoner som kan minne om traumet. Søvnproblemer, depresjonssymptom og dårlig konsentrasjonsevne er også vanlig.

En person med PTSD kan dessuten bli irritabel, sint eller skvetten, for eksempel ved situasjoner som trigger minnet.

 

Oftere PTSD hos kvinner

Marianne S. Birkeland er ansatt ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og hun forteller:

Det er velkjent at kvinner oftere får PTSD enn menn. Er det fordi kvinner opplever mer traumatiske ting i livet, eller er det fordi de opplever traume annerledes enn menn? Det er noe av det vi ville finne ut.

I artikkelen kommer det fram at om lag 4,4 prosent av kvinner og 1,4 prosent menn får PTSD i løpet av livet. Personar som er utsatt for en terrorhandling, en ulykke eller krig kan også få andre psykiske lidelser. 

Andre reaksjoner på et traume kan vere depresjon, alkoholmisbruk eller annen form for selvmedisinering. Symptomene kan vere isolasjon, ensomhet og at en unngår vanskelige situasjoner. Det er overlapp mellom dette og symptomene til PTSD. 

 

PTSD oppleves likt på tvers av kjønn

Marianne S. Birkeland forteller også: 

Det er ingen tydelige kjønnsforskjeller i PTSD. Det betyr at når du først har sykdommen, er det likt uansett om du er mann eller kvinne. Men det er kjønnsforskjeller når vi ser på omfanget. Jeg tror at det ligger både biologiske forklaringer og sosialisering til grunn for dette.

En mulig forklaring på denne økte forekomsten er kvinner vurderer negative hendelser som f.eks jordskjelv som mer sannsynlig enn menn, og dette kan muligens være en faktor som øker sannsynligheten for PTSD når traumet først inntreffer. 

 

Tidligere traumer har betydning

Det framheves også at traumatiske hendelser man har opplevd tidligere i livet kan spille inn på hvor vidt man utvikler PTSD i møte med en hendelse, som f.eks det som skjedde 22. juli. Særlig framheves skadevirkningen av traumer som er påført deg av andre mennesker, som f.eks vold eller overgrep. Birkeland forteller:

Ja, det er nok verre å bli utsatt for traume som andre menneske har skapt. Et terrorangrep blir av mange sett på som verre enn en bilulykke eller en naturkatastrofe, fordi det er ei villet handling. Det samme gjelder også det å bli slått av noen du er glad i. Personer som er utsatt for familievold får oftere PTSD enn soldater i krig, og det kommer av flere årsaker.

Hun legger også til: 

Det er mye som tyder på at kvinner får mer PTSD enn menn, nesten uansett hvilket traume de er utsatt for. Men blir hendelsen ille nok, får alle diagnosen.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sorg og traumer