facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om sorg og traumer

Siste nyheter om sorg og traumer - Siste nyheter om psykisk helse


Sorg er en naturlig del av det å være menneske og henger nært sammen med det å lide et tap. For de fleste går sorgen over, eller blir i hvert fall mindre dominerende, men for noen mennesker kan det føles som om tiden står stille. Sorgen går ikke over. Da kan det være snakk om en tilstand som fagfolk på traumefeltet kaller for komplisert sorg.

   1. Hva er komplisert sorg?

    Video: hva er komplisert sorg?

 

I denne videoen gis en god presentasjon av hva som skiller en normal sorgprosess ifra det vi kaller komplisert sorg. 

Vil du vite mer om komplisert sorg? Her er noen utvalgte artikler som du kan lese: 

Søker du etter hjelp i forhold til sorg? Ta en kikk på disse sidene:

 komplisert sorg

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no