Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Nille Lauvås var blant dem som var på jobb i regjeringskvartaltet 22. juli da bomben eksploderte. Hun utviklet selv PTSD, og har i etterkant skrevet en selvhjelpsbok / fagbok om posttraumatisk stress ilag med psykolog Rolf Lindgren. Her kan du lese et intervju som hjelptilhjelp.no har hatt med Nille Lauvås.

Nille Lauvås forteller til hjelptilhjelp.no om boken Etter sjokket. Traumatisk stress og PTSD:Dette er den boken jeg gjerne skulle lest etter at jeg var på jobb i regjeringskvartalet 22. juli da bomben eksploderte. Jeg tror mange av leserne kan ha nytte av denne, forteller Nille Lauvås.

Hva handler boken om (kort fortalt)?

Boken handler om traumatiske hendelser, hva slike hendelser gjør med oss, og hva vi bør gjøre etter å ha opplevd noe traumatisk. Boken gir råd om hva som kan hjelpe hvis man har fått PTSD, og hvilke former for hjelp som finnes.

Målgrupper er mennesker som har opplevd traumatiske hendelser, deres pårørende og andre nærstående. Vi har også et eget kapittel for innsatspersonell, forteller Lauvås.

 

Var selv på jobb i regjeringskvartalet da bomben eksploderte

Hva var grunnnen til at dere ville skrive denne boken?

Jeg var i regjeringskvartalet 22. juli da bomben eksploderte. Jeg fikk PTSD, ble frisk, men ville gjerne lese mer om traumer og ettervirkningene av traumer. Men jeg fant ingen bøker for vanlige mennesker, bare en masse bøker skrevet av spesialister for andre spesialister. Jeg har derfor skrevet den boka jeg gjerne skulle lest.

Hun fikk også seg psykolog Rolf Lindgren på bokprosjektet, ettersom Nille Lauvås ikke selv er psykolog.

Er det et hovedbudskap (eller flere) i boken? Isåfall hva? 

Hovedbudskapet er nok to ting: De reaksjonene man får etter en traumatisk hendelse er helt normale og helt naturlige, og de ikke er ikke farlige. Og hvis man blir syk, så er det hjelp å få. Den hjelpen kan enten gjøre deg frisk, eller gi deg en bedre hverdag etterpå.

 

Boken er tilpasset til den som har traumatiske reaksjoner 

På hvilken måte kan leserne ha nytte av boken?

Leserne får innsikt i hva som faktisk skjer i hodet og kroppen etter en traumatisk hendelse. De får enkle tips til hvordan man kan ta vare på seg selv etterpå. Og de får vite om hva slags hjelp som finnes. Alt vi skriver er basert på forskning, vi har masse litteraturreferanser og tips til videre lesing, men vi har skrevet den meget enkelt for at den også skal kunne leses av folk med konsentrasjons- og hukommelsesproblemer (som er vanlig etter traumer).

I tillegg har de skrevet om hvorfor det ikke nytter å ta seg sammen, og hvorfor man ikke skal skamme seg for de reaksjonene man kan få etter traumer, forteller forfatteren.

Det får vi meget gode tilbakemeldinger på. Det er mange som er redde for de reaksjonene de har fått, de skammer seg fordi de ikke klarer å ta seg sammen. Og noen blir veldig lettet når de leser at det de har opplevd er helt normale reaksjoner.

Annonse: Ark bokhandel

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sorg og traumer