Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Posttraumatisk stress kan gjøre at man føler seg truet på livet i helt dagligdagse situasjoner.

Dette skriver forskning.no. Hva er PTSD?

Posttraumatisk stress (PTSD) er en psykisk lidelse som kommer som en reaksjon på å ha vært utsatt for en eller flere særlig traumatiske hendelser. At en hendelse er traumatisk vil si at den er så skremmende eller overveldende at den "overgår" personens muligheter til å forholde seg til hendelsen(e) på en integrert måte. 

Det er mange typer hendelser som kan virke traumatiserende.

Det kan være å bli utsatt for eller vitne til en ulykke, å leve i en familie med utøving av vold, at en nær venn eller familiemedlem dør, krig, flukt, eller langvarig mobbing.

Norsk Psykologforening oppsummerer PTSD på følgende måte:

  1. Du har vært utsatt for en hendelse som de fleste ville oppfattet som alvorlig og overveldende.
  2. Du opplever stadige intense erindringer eller flashbacks fra hendelsen, eventuelt også som gjentatte mareritt om natten.
  3. Du unngår så godt du kan å tenke på hendelsen. Du unngår steder, situasjoner og mennesker som kan minne deg om hendelsen, isolerer deg sosialt og blir følelsesmessig avflatet.
  4. Du har en opplevelse av å være mer skvetten, urolig og anspent, og du føler at du må være på vakt.

 

Gjenopplevelse oftest i form av bilder

Forskning.no skriver videre:

Ett viktig og litt mystisk fellestrekk ved gjenopplevelsen pasientene har av traumer, er at de nesten alltid blaffer fram som bilder, ifølge Anke Ehlers.

- Uansett hvordan traumet har artet seg, er det et visuelt bilde som oftest er tilbakevendende. Selv om personen kan ha opplevd en knivstikking, er det bilder han ser, og ikke smerter eller følelsen av blod han opplever, sier hun.

Et annet fellestrekk som Ehlers og kollegaene har prøvd å forklare, er at disse bildene ofte er av øyeblikkene som inntraff like før angrepet, eller det mest traumatiske, skjedde.

 

Hva er traumer?

 

Nesten hva som helst kan trigge traumeminner

Forskning.no forteller videre om hvordan det er å ha PTSD:

De kan oppleve kraftige fryktreaksjoner flere ganger om dagen, men ofte kan de ikke selv forklare nøyaktig hva som utløser dem.

Det kan være nesten hva som helst - synet av en bestemt farge kan være nok.

I artikkelen nevner de eksempelet om en kvinne som hadde vært utsatt for en voldtekt, men som ikke husket hendelsen. Likevel kunne synet av murstein gjøre henne livredd. Og hva var forklaringen på dette? Forskning.no skriver:

Under samtaler med psykolog kom det fram at kvinnen som reagerte så voldsomt på murstein, hadde blitt voldtatt et sted der det lå hauger med murstein.

- Selv om hun ikke husket selve voldtekten, hadde hun en kraftig fryktrespons på en del trekk ved åstedet, sier Ehlers.

 

Hvordan føles det å ha PTSD?

 

Behandling av PTSD

Siden angsten man gjenopplever er så fryktelig er det naturlig at mennesker med PTSD forsøker å unngå situasjoner som kan vekke minnene til live. Problemet er bare at nettopp denne unngåelsen er en av de viktigste faktorene som opprettholder lidelsen. 

Personer som har dette (PTSD) som en del av hverdagen, utvikler strategier for å unngå det de oppfatter som farlig. Problemet er at disse strategiene bare opprettholder symptomene, forteller Ehlers til forskning.no

Et annet viktig poeng er å få kontroll over traumeminnene. Det å oppleve flashbacks eller andre invaderende minner om det traumatiske som har skjedd er svært skremmende. Men det finnes måter å gjenvinne kontrollen på. Norsk Psykologforening forteller mer om slik behandling av PTSD.

De skriver blant annet:

Eksempler på slike metoder er Traumefokusert Kognitiv Atferdsterapi, EMDR og Narrativ Eksponeringsterapi. God traumebehandling vil som regel også innebære at pasienten får mer informasjon om traumereaksjoner og lærer teknikker for å håndtere stress og symptomer. 

 

Kilde

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sorg og traumer