facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om sorg og traumer

Siste nyheter om sorg og traumer - Siste nyheter om psykisk helse


Ulykker, katastrofer og krenkende eller livstruende hendelser gjør noe helt spesielt med oss. Kroppen reagerer på en måte vi kanskje aldri har opplevd før, og som kan virke skremmende. Slike brå og uventede hendelser fører til traumatisk stress, som kan utvikle seg til posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Boken Etter sjokket handler om traumer og PTSD.

I møte med ulykker, katastrofer og krenkende eller livstruende hendelser er det vanlig med traumereaksjoner som kan utforder den psykiske helsen vår på en dramatisk måte.Mishandling, mobbing, overgrep eller omsorgssvikt over lengre tid kan også føre til traumer og medfølgende helseproblemer, også mange år i ettertid.

Symptomene kan oppleves som meningsløse, overdrevne og skremmende - men de har en mening, i den forstand at symptomene egentlig er beskyttelsesmekanismer som har tredd i kraft i møte med hendelser som har vært for vonde for oss til å tåle. 

 

Hjelp imot traumesymptomer og PTSD

Denne boken viser hvor fantastisk hodet og kroppen fungerer når vi trenger å beskytte oss mot fare. Har du opplevd traumatisk stress eller har posttraumatisk stresslidelse (PTSD), kan du her få vite hva slags hjelp som finnes.

Du får innsikt i hvorfor du reagerer som du gjør, og hvordan du kan få en bedre hverdag. Familien din, venner og andre rundt deg kan kanskje forstå mer av hva du har gjennomgått, og hvordan de kan bistå deg.Boken er også nyttig for ledere, innsatspersonell, og for alle andre som møter mennesker etter traumatiske hendelser.

Annonse: TradetrackerSkrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Annonse

Les mer om sorg og traumer

22/7: Tidlig psykologhjelp fjernet marerittene

Etter å ha blitt skutt og livstruende skadet på Utøya, mobiliserte Marte Ødegården de siste kreftene for å komme seg unna. Nå kjemper hun for å ta hverdagen tilbake.
Sorg / traumer

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter