Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Ulykker, katastrofer og krenkende eller livstruende hendelser gjør noe helt spesielt med oss. Kroppen reagerer på en måte vi kanskje aldri har opplevd før, og som kan virke skremmende. Slike brå og uventede hendelser fører til traumatisk stress, som kan utvikle seg til posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Boken Etter sjokket handler om traumer og PTSD.

I møte med ulykker, katastrofer og krenkende eller livstruende hendelser er det vanlig med traumereaksjoner som kan utforder den psykiske helsen vår på en dramatisk måte.Mishandling, mobbing, overgrep eller omsorgssvikt over lengre tid kan også føre til traumer og medfølgende helseproblemer, også mange år i ettertid.

Symptomene kan oppleves som meningsløse, overdrevne og skremmende - men de har en mening, i den forstand at symptomene egentlig er beskyttelsesmekanismer som har tredd i kraft i møte med hendelser som har vært for vonde for oss til å tåle. 

 

Hjelp imot traumesymptomer og PTSD

Denne boken viser hvor fantastisk hodet og kroppen fungerer når vi trenger å beskytte oss mot fare. Har du opplevd traumatisk stress eller har posttraumatisk stresslidelse (PTSD), kan du her få vite hva slags hjelp som finnes.

Du får innsikt i hvorfor du reagerer som du gjør, og hvordan du kan få en bedre hverdag. Familien din, venner og andre rundt deg kan kanskje forstå mer av hva du har gjennomgått, og hvordan de kan bistå deg.

Boken er også nyttig for ledere, innsatspersonell, og for alle andre som møter mennesker etter traumatiske hendelser.

Annonse: Ark bokhandel

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sorg og traumer