Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Det er velkjent at mange voldelige voksne har en historie med psykiske traumer i barndommen. Likevel har en direkte kobling mellom tidlige traumer og nevrologiske forandringer vært vanskelig å finne, inntil nå. Forskere har nå påvist at psykiske traumer i barndom skaper varige hjerneendringer. Dette skriver Science Daily tidligere denne måneden.

 

Traumer i barndommen forandrer hjernen 

I 15. januar-utgaven av tidsskriftet Translationtal Psychiatry demonstrerer professor Carmen Sandi med kolleger for første gang en sammenheng mellom psykologiske traumer hos unge rotter og nevrologiske endringer som ligner de man finner i voldelige mennesker.

Denne forskningen viser at personer utsatt for traumer i barndommen ikke bare lider psykologisk, men deres hjerne også blir endret, forklarer Sandi.

Han er leder for EPFL er Laboratorium for Behavioral Genetics, direktør for Brain Mind Institute, og medlem av National sentre for kompetanse i forskning SYNAPSY.

Dette legger en ekstra dimensjon til konsekvensene av misbruk, og har åpenbart både vitenskapelige, terapeutiske og sosiale implikasjoner. 

 

Traumer fører til svekket kontroll overfor aggressive impulser

Forskerne mente altså at de traumatiske opplevelsene i ung alder hadde satt spor i hjernen til rottene som de undersøkte.

I et utfordrende sosial situasjon, er orbitofrontal cortex hos en frisk person aktivert for å hemme aggressive impulser og å opprettholde normalt samspill, forklarer Sandi. 

Men hos de rottene vi studerte, la vi merke til at det var svært lite aktivering av orbitofrontal cortex. Dette i sin tur reduserer deres evne til å regulere egne aggressive impulser. Denne reduserte aktivering er ledsaget av overaktivering av amygdala, en region av hjernen som er involvert i følelsesmessige reaksjoner.  

Andre forskere som har studert hjernen til voldelige menneskelige individer har observert tilsvarende redusert orbitofrontal aktivering og redusert hemming av aggressive impulser. Men slike observerte hjerneendringer har ikke tidligere vært studert oppimot traumer.

 

Traumatisk stress forandrer gener som er spesifikt knyttet til aggresjon

Forskerne måte også endringer i hvordan visse gener i hjernen kom til uttrykk. De fokuserte på gener som er kjent for å være involvert i aggressiv atferd, og hvor man vet at enkelte varianter av genet disponerer personen til å få en aggressiv væremåte. De så på hvorvidt psykologisk stress som oppleves av rotter forårsaket en endring i uttrykket av disse genene.

Vi fant at nivået av MAOA-genet økte i prefrontal cortex, sier Sandi.

Denne forandringen var knyttet til en epigenetisk endring, med andre ord, den traumatiske opplevelsen endte opp med å forårsake en langsiktig endring av dette genets uttrykk. Forsøket understreker derfor at stress kan være med på å skape varige genetiske endringer.

  

Antidepressiva dempet aggresjonen

Ettersom aggressiv atferd henger sammen med økt MAOA-genetisk uttrykk i de bestemte genene som er linket til aggresjon, ville forskerne også undersøke hvor vidt det var mulig å reversere / dempe denne formen for genetisk uttrykk av de bestemte genene.

Med andre ord var forskerne på utkikk etter en MAOA gen-hemmer.

I sin studie brukte de antidepressive stoffer for å se om dette kunne reversere økningen i aggresjon hos rottene som hadde opplevd psykisk stress mens de var små. Og faktisk hadde dette ønskelig effekt.

Fremover vil forskerne utforske behandlinger for reversering av fysiske endringer i hjernen, og forsøke å belyse om noen mennesker er mer sårbare for å bli påvirket av traumer basert på deres genetiske sammensetning.

Denne forskningen kan også gi økt kunnskap om mulige effekter av antidepressiva - en evne som i økende grad blir antatt å kunne fornye hjernens plastisitet, sier Sandi.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sorg og traumer

Sorg og traumer

Ny bok om traumer og PTSD

Ulykker, katastrofer og krenkende eller livstruende hendelser gjør noe helt spesielt med…