Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Det kan være vanskelig å skille sorg fra depresjon fordi symptomene langt på vei er de samme. Australske forskere har nå undersøkt forskjellene mellom sorg og depresjon.Denne artikkelen er basert på en nyhetssak fra forskning.no og på en oppsummering fra en ny, australsk studie omkring forskjeller mellom sorg og depresjon.

 

Vanskelig å skille mellom sorg og depresjon

I praksis er det mange likheter mellom sorg og depresjon. Forskning.no skriver:

Håpløshet, konstant nedtrykthet og selvhat er kjernesymptomer på depresjon. Dyp sorg kan involvere noen av de samme følelsene.

Derfor kan det være vanskelig å skille mellom de to tilstandene, også for leger og psykiatere.

Nylig har australske forskere undersøkt forskjellen på depresjon og sorg. De intervjuet 125 personer som har opplevd både sorg og depresjon, for dermed at man kunne undersøke hvordan disse pasientene opplever eventuelle forskjeller mellom tilstandene.

 

 

Sorg oppleves som en naturlig reaksjon på noe som kommer utenfra

Av forsøkspersonene var det hele 87 prosent som mente at det var en klar forskjell i hvordan sorg oppleves kontra det å ha en depresjon.

Artikkelforfatterne omtaler selv funnene i studien slik:

I motsetning til sorg, involverte depresjon følelser av håpløshet og hjelpeløshet, tilstanden føltes som noe uendelig, og den var forbundet med en mangel på kontroll.

I tillegg var det å ha en depresjon annerledes enn å oppleve sorg gjennom å være preget av et indre fokus, opplevelsen føles mer alvorlig og stressende enn sorgen, er mer preget av fysiske symptomer, og ofte kan man ikke finne noen ytre grunn til hvorfor man skal ha en depresjon.

Sorg skiller seg ifra dette ved at personen opplever sine vanskelige følelser som mer forståelige, som forårsaket av en ytre grunn: en tapsopplevelse. Sorgen er dermed preget av et ytre fokus; det er noe "der ute" som har forvoldt at man har det så vanskelig følelsesmessig.

 

Depresjoner kan utløses av sorg

Samtidig er det også glidende overganger mellom sorg og deprejon, f.eks med tanke på at sorg i noen tilfeller kan utløse en depresjon. Forskning.no viser til en dansk studie av nettopp dette, hvor mennesker med depresjon ble intervjuet i forhold til sorgopplevelser i forkant av depresjonen. 

To tredjedeler av pasientene hadde hatt en slik opplevelse. Det er svært ofte en vanskelig opplevelse som utløser den første depresjonen, skriver forskning.no.

Det vises også til at tidligere depresjoner er en særlig risikofaktor for å få nye depresjoner, og at man derfor skal være særlig på vakt om en slik depresjonsutsatt person opplever et stort tap - altså om denne personen får en ny sorgopplevelse.

I kompliserte tilfeller kan altså sorg og depresjon i praksis vise seg å bli hengende tett sammen, og det er også påvist at noen mennesker opplever svært kompliserte sorgtilstander, kjent som komplisert sorg. Psykolog Atle Dyregrov har skrevet godt om denne tilstanden, og om betydningen av å søke profesjonell hjelp for en slik tilstand.

Likefullt gir den nye, australske studien betydningsfull innsikt i hvilke kjennetegn som skiller sorg fra depresjon.

 

Kilder:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sorg og traumer