Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Rådene for hvilken støtte man skal gi til mennesker etter potensielt traumatiserende hendelser, er modne for en oppdatering fra forskningsfeltet.

Dette skriver forskning.no i en artikkel som omhandler den hjelpen man bør gi mennesker som har opplevd kriser, ulykker og katastrofer og som dermed har opplevd en potensielt traumtiserende hendelse.Krisepskykiater og forsker ved NKVTS, Per-Olof Michel, forteller til forskning.no at:

Basisen for støtte til overlevede etter potensielt traumatiske hendelser handler først om fremst om å få dekket basale behov og å gi informasjon om hendelsen og om normale reaksjoner.

Deretter bør hver enkelt følges opp for å fange opp dem som har behov for annen støtte eller som kan utvikle vedvarende symptomer, sier Michel. 

Det kommer fram at det ikke lenger tilrås at mennesker som har vært rammet av en kritisk hendelse nødvendigvis skal gis debriefing, eller annen form for umiddelbar hjelp til å emosjonelt bearbeide det inntrufne.

Nå vet vi fra forskning at dette kan vare belastende for enkelte. Støttepersonell må derfor være forsiktige med å være for påtrengende, sier Michel til forskning.no.

Forskning.no konkluderer med at støtte til overlevende bør ifølge forskningen baseres på følgende fem prinsipper:

  • Styrke følelsen av sikkerhet
  • Styrke tilliten til egen og samfunnets evne til å håndtere vanskeligheter
  • Styrke samhørigheten
  • Berolig personer med uttalte reaksjoner
  • Styrke følelsen av håp

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sorg og traumer