Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Traumebehandling har vært preget av et mangfold av metoder, og ikke alle har kunnet vise til dokumentert effekt. Nå er implementeringen av to evidensbaserte metoder i gang i psykisk helsevern.

 Dette skriver Norsk forening for kognitiv terapi på sine nettsider. De skriver videre:I motsetning til andre angstlidelser som dreier seg om frykt for noe som kan skje i fremtiden, er frykten hos en person med posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) rettet mot en hendelse som allerede har skjedd, forklarer Håkon Stenmark, psykologspesialist med over 20 års erfaring fra traumebehandling.

Han jobber til daglig ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging RVTS, region midt.

 

Tankemønstre ved PTSD

Norsk forening for kogntiv terapi skriver:

PTSD er en lidelse folk kan få etter å ha opplevd særlig sterke og belastende hendelser. Hvorvidt hendelsen utløser en psykisk lidelse kommer an på flere aspekter som tidligere traumer, ens egen barndom, sosial støtte og familieforhold for å nevne noe. Forskjellige aspekter ved hendelsene virker også inn, for eksempel om belastningen har blitt påført personen med vilje.

En sentral faktor er hva personen tenker om hendelsen og ettervirkningene av den, og dette er en grunn til at kognitiv terapi har vist seg som en god innfallsvinkel.

 

Vellykket utprøving av terapi for PTSD 

I artikkelen skriver Norsk forening for kogntiv terapi at det er startet et prosjekt for å innføre evidensbaserte metoder for PTSD i psykisk helsevern for voksne. De skriver:

Prosjektet startet som en pilot for implementering i distriktspsykiatrisk senter på Østlandet, av henholdsvis Anke Ehlers og David M. Clarks modell for kognitiv terapi av PTSD og EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing).

Prosjektet er i regi av Helsedirektoratet og Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, mens Norsk Forening for Kognitiv Terapi er involvert i utdanningsprogrammet.

De konkluderer:

Piloten var så vellykket at det nå er vedtatt av modellen skal implementeres på nasjonalt nivå.

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sorg og traumer