Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Belastninger i barndommen kan gi livslange konsekvenser, ikke bare for vår psykiske utvikling, men også for fysisk helse og fysiske sykdommer. Men heldigvis er det også muligheter for å reversere den negative påvirkningen.Dette er noe av det som kommer fram i en fin animasjonsfilm med tittel "A new understanding of the childhood brain", som er skrevet av Nadja Oertelt, og som er publisert i magasinet The Atlantic. Filmen åpnes slik: 

Tidlig på 2000-tallet gjorde forskere flere gjennombrudd i forståelsen av betydningen av tidlig barndom.

 

ACE-studien

Det vises her til den såkalte ACE-studien, som inkluderte nesten 17.000 voksne mennesker, og som hadde stor betydning for vårt syn på betydningen av belastninger i barndommen.

Studien viste at tidlige erfaringer av traumer, vold, og overgrep hang sammen med negative utfall i voksen alder som depresjon, skoleprestasjoner, seksuell vold, og hjertesykdom.

Barns omgivelser hadde med andre ord livslang betydning, og ikke bare psykisk - også i forhold til fysiske sykdommer og livslengde. I filmen sies det:

Studien fant klare sammenhenger mellom belastninger, traumer, i barndommen og en rekke viktige grunner til dødsfall i voksen alder.

 

Se videoen her

 

Toksisk stress

I tiden etter denne studien ble barndomstraumer et viktig forskningsområde, og det ble i særlig grad viet oppmerksomhet til noe som ble kalt for toksisk stress.

Toksisk stress er sterke, hyppige og/eller langvarige traumer, vold eller overgrep. Når opplevd i barndommen fører toksisk stress til en forsterkning av frykt og stress-områder i hjernen.

Disse områdene blir overutviklet og innebærer at personen får en større sensitivitet overfor stressende hendelser senere i livet. Det innebærer også at disse personene får en sterkere tendens til å overreagere på stressende hendelser i livet.

 

Betydningen av forebygging

Men fordi vi vet at hjernen er veldig formbar de første tre leveårene er det mange muligheter for å korrigere effekten av belastninger. I filmen hevdes det at terapier som lærer barnet og familien å håndtere stress og belastning, i tillegg til positive og berikende miljøer, som f.eks terapeutiske fosterhjem, kan reversere virkningene av toksisk stress på hjernen.

Vår forståelse av effekten av barndomstraumer har ført til endringer innenfor sosialt arbeid, helsevesenet, og utdanning.

Her vises blant annet til viktige tiltak som hjemmebesøk av helsesøstre til sårbare familier med spedbarn, og utbygging og sastning på barnehage.

Filmen avslutter med å poengtere at barn har en unik evne til å trives og utvikle seg på en god måte til tross for belastninger og negative omgivelser. Samtidig har de behov for positive rollemodeller, fysisk og psykisk stabilitet, og berikende opplevelser. 

 

Kilde

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sorg og traumer