Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

De flyktet fra krig, og nå går de i norske barnehager. De ansatte vet ikke hvordan de skal snakke til barn med traumer.

Bilde: av Nagesh Badu på UnsplashDette skriver nrk.no. De skriver videre:

– De er redde, unngår situasjoner, blir raskt irritert eller sinte, noen slår og andre klarer ikke å være alene.

Slik beskriver barnehageforsker Klara Øverland traumereaksjonene hun har observert i norske barnehager. Hun er psykologspesialist og sammen med psykiater Aina Basilier Vaage har de forsket på hvordan barnehageansatte håndterer barn som er traumatisert fra krig og flukt.

 

Etterlyser mer kunnskap

I saken beskrives et barn som blir kalt for Adi, og utfordringene det er for barnehagen å møte henne på en god måte. Ansatte i barnehagene uttrykker selv at de ikke vet hvordan de best kan følge opp barna som kommer fra krig og flukt.

Nrk.no siterer Klara Øverland om dette temaet:

De har ikke peiling på hva de skal gjøre med de traumatiserte barna, og de trenger mer kompetanse.

 

Traumebevisst omsorg

saken trekkes betydningen av traumebasert omsorg, relasjonskompetanse og følelsesregulering fram som nøkkelord i hvilken kompetanse barnehageansatte trenger i møte med barn som har traumebakgrunn.

Straffer du et traumatisert barn på grunn av negativ adferd kan det øke problemene. De ansatte blir hjelpeløse uten kompetanse, sier psykiater Aina Vaage til nrk.no.

Det vises også til at en vanlig tilleggsutfordring hos flyktningbarna er at foreldrene deres selv har opplevd mange traumer. Nrk.no skriver:

Barna leker, smiler, tuller og ler. Selv om situasjonen er alvorlig klarerer de å være barn oppe i det hele. Men de trenger fri fra de voksnes problemer. De trenger voksne med overskudd. Det er så viktig å få gå i barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Det vil redde barndommen deres.

 

Ressursportal om asylsøkere og flyktninger 

Som et ledd i det å gi både barnehager, skoler og andre som møter flyktninger i sitt arbeid, har RVTS laget en egen ressursportal kalt Flyktning.net, som er rettet imot alle som arbeider med asylsøkere og flyktninger.

RVTS skriver selv om portalen:

Asylsøkere og flyktninger lever under spesielle livsbetingelser. Kunnskap om dette er avgjørende for å gi god hjelp.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sorg og traumer