Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Hva er god traumebehandling? Å snakke om alt det vonde som skjedde? Eller bør vi kanskje unngå de traumatiske minnene fordi klientene ofte blir dårligere av å fortelle? Boken Traumebehandling. Komplekse traumelidelser og dissosiasjon har som ambisjon å vise hva som er god traumebehandling idag.

 Moderne traumeforståelse

I dag forstår vi arbeidet med traumatiserte på en litt annen måte enn for bare få år siden. Moderne traumebehandling innebærer å kunne roe og regulere nervesystemet, trene på å være til stede her og nå, arbeide med å integrere de følelsene som aldri ble anerkjent eller tålt, og å arbeide med den overlevelsestrategien personen har utviklet.

Dette er noe av hovedlinjene i boken "Traumebehandling" som kom ut på Univesitetsforlaget i november 2014, og som er skrevet av psykologspesialistene Trine Anstorp og Kirsten Benum ilag med erfarne kollegaer innenfor traumefeltet.

Trine Anstorp er spesialrådgiver ved RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Øst) og spesialist i klinisk psykologi. Gjennom klinisk praksis, forskning og undervisning har hun bidratt til å utvikle et aktivt fagmiljø når det gjelder forståelse og behandling av komplekse traumelidelser og dissosiasjon. 

Kirsten Benum er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og spesialist i klinisk psykologi. Hun er medredaktør og medforfatter av flere lærebøker i traumepsykologi og psykoterapi.

(Lenkene: Affiliateannonse Ark bokhandel)

 

Tryggere traumeterapeuter (TT)-programmet

I tillegg er Trine Anstorp prosjektleder for «Tryggere Traumeterapeuter» (TT).

Tryggere Traumeterapeuter er et omfattende kompetanseprogram for spesialisthelsetjenesten i Helseregion Øst, som per i dag flere tusen fagfolk, herunder psykologer, miljøarbeidere og en del leger, har gjennomgått, forteller Trine Anstorp til hjelptilhjelp.no.

TT-programmet har, sammen med ledelsen i det enkelte helseforetak, som målsetting å sikre god behandling for traumatiserte pasienter. Fra RVTS Øst sin side driver vi omfattende fagutvikling og implementering av traumefokusert forståelse og tilnærming i spesialisthelsetjenesten, og også i  forhold til bydeler/kommuner, barnevern etc.

Hun forteller også at det var samarbeidet om undervisningen i TT-programmet som var utgangspunktet for at boka «Traumebehandling» ble skrevet, og hvor intensjonen er at  budskapet dermed kan spres ut til enda flere.

Boken retter seg spesielt mot behandling av mennesker med komplekse traumelidelser og dissosiasjon og kan ses som en videreføring av «Dissosiasjon og relasjonstraumer» (Anstorp, Benum, Jakobsen, 2006). Dette var i sin tid den første boken på norsk om temaet, og den har hatt stor betydning for traumefeltet her i landet.

 

Annonse: Ark bokhandel

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sorg og traumer

Sorg og traumer

Får krigstraumer i mors liv

Barn i krigsområder kan påvirkes av moras traumatiske opplevelser før de er født, skriver…