hjelptilhjelp banner

I en ny video forklarer psykolog Dag Nordanger og psykiater Anne Kristine Bergem det som uttrykkes å være "traumefeltets viktigste teori": Hvordan viktige voksne kan gi reguleringsstøtte til traumatiserte barn.

Innledningsvis understreker de i videoen at dette temaet er relevant for alle som jobber tett på barn med traumeerfaring; både lærere, fosterforeldre, psykologer og andre fagfolk. BT.no omtaler saken slik:

To mennesker i latterlige filtluer sitter ansikt til ansikt og samtaler om hvordan menneskehjerner fungerer. 

Den nyeste filmen signert psykologspesialist og forsker Dag Ø. Nordanger er egnet til å smile av, men budskapet er seriøst og retter seg til både fagfolk og foreldre flest.

Et viktig poeng som trekkes fram av BT.no er:

Hvis barnet skriker til deg, må du som voksen heve deg over trangen til å svare med samme mynt. Bare slik kan vi lære barna å overstyre følelsene sine.

I vidoen forklarer psykologen og psykiateren mer inngående hva som kan ligge i reguleringsstøtte i møte med barna som har traumeerfaring.

 

Se videoen her

 

Kilder

Videoer om sorg og traumer

Les mer om sorg og traumer

Sorg og traumer

Ny bok om traumer og PTSD

Ulykker, katastrofer og krenkende eller livstruende hendelser gjør noe helt spesielt med…