hjelptilhjelp banner

I en ny video forklarer psykolog Dag Nordanger og psykiater Anne Kristine Bergem det som uttrykkes å være "traumefeltets viktigste teori": Hvordan viktige voksne kan gi reguleringsstøtte til traumatiserte barn.

Innledningsvis understreker de i videoen at dette temaet er relevant for alle som jobber tett på barn med traumeerfaring; både lærere, fosterforeldre, psykologer og andre fagfolk. BT.no omtaler saken slik:

To mennesker i latterlige filtluer sitter ansikt til ansikt og samtaler om hvordan menneskehjerner fungerer. 

Den nyeste filmen signert psykologspesialist og forsker Dag Ø. Nordanger er egnet til å smile av, men budskapet er seriøst og retter seg til både fagfolk og foreldre flest.

Et viktig poeng som trekkes fram av BT.no er:

Hvis barnet skriker til deg, må du som voksen heve deg over trangen til å svare med samme mynt. Bare slik kan vi lære barna å overstyre følelsene sine.

I vidoen forklarer psykologen og psykiateren mer inngående hva som kan ligge i reguleringsstøtte i møte med barna som har traumeerfaring.

 

Se videoen her

 

Kilder

Les mer om sorg og traumer

Sorg og traumer

Får krigstraumer i mors liv

Barn i krigsområder kan påvirkes av moras traumatiske opplevelser før de er født, skriver…