hjelptilhjelp banner

 Vi må tenke stressreduksjon framfor atferdskorreksjon, fortalte psykolog Dag Nordanger i et foredrag med fokus på traumers betydning for læring og fungering på skolen.

Bilde: NeONBRAND på UnsplashDette kommer fram i en fin videopresentasjon som Statped har lagt ut på sin YouTube-kanal. 

Videoen ble tatt opp under Statpedkonferansen 2018, som ble holdt tidligere i år. Temaet for konferansen var "Se meg! Gode relasjoner som forutsetning for læring og inkludering." 

Nå ligger presentasjonene fra de ulike foredragsholderne tilgjengelige på Statped sine nettsider.

Der ligger også en videopresentasjon fra psykologspesialist Dag Nordanger sitt foredrag på konferansen. Han er kjent for sin forskning og formidlingsevne av hvordan traumer kan innvirke på barn og unges fungering, og har ilag med Hanne Cecilie Braarud skrevet boken Utviklingstraumer.

 

Traumers innvirkning på læring

I foredraget gir han en innføring i psykologien som ser på hvordan traumer kan innvirke på læring, og det er et nyttig foredrag for alle som jobber med barn og unge i en læringssituasjon.

Blant annet presenterer han toleransevinduet som en viktig modell å kjenne til for barn og unge som har vært utsatt for omfattende traumatiske hendelser, for eksempel knyttet til vold og omsorgssvikt, mens han også presenterer gode prinsipper for regulerende omsorg til sårbare barn og unge.

 

Her kan du se videoen

 

Les mer om sorg og traumer