Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Å bli utsatt for traumer og overgrep i barndommen kan gi alvorlige senskader, ikke bare psykologisk, men også med tanke på fysiske sykdommer og redusert forventet levealder. I dette videoforedraget fra TEDMED forteller barnelege Nadine Burke Harris mer om dette temaet

  1. Foredrag om traumer og senere helseskaderVideo: TEDMED

 

I dette videoinnslaget møter du barnelege Nadine Burke Harris som gir et perspektiv på traumers alvorlige betydning for helsetilstanden gjennom et helt liv.

PsykNytt skriver:

- Traumer og overgrep i barndommen gir mangedobbel risiko for KOLS, hjerte- og karlidelser, lungekreft og psykiske lidelser. I høye doser vil traumer affisere både hjernens utvikling, immunsystem og hormonsystemer, og hvordan DNA replikeres. Burke Harris fortalte at barn som har opplevd alvorlige traumer, har firedobbelt risiko for depresjon og tolvdobbelt risiko for å begå selvmord. I USA regner man med at å vokse opp med foreldre som har psykiske lidelser, rusproblemer eller som utøver vold i hjemmet, kan gi rundt 20 års reduksjon i forventet levealder.

PsykNytt viser også til at Harris ble særlig oppmerksom på denne problematikken etter å ha undersøkt en rekke barn som ble henvist til henne med mistanke om ADHD, men hvor det snarere viste seg at barna var blitt utsatt for alvorlige traumer.

 

Som et bakteppe for foredraget, vises blant annet til en omfattende studie som har vist en nær sammenheng mellom traumer og senere utvikling av en lang rekke både psykiske og fysiske sykdommer.

  1. En samtale om traumer og senere helseskader

 

Kilde

tedmed harris traumer

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om sorg og traumer