Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterÅ bli utsatt for traumer og overgrep i barndommen kan gi alvorlige senskader, ikke bare psykologisk, men også med tanke på fysiske sykdommer og redusert forventet levealder. I dette videoforedraget fra TEDMED forteller barnelege Nadine Burke Harris mer om dette temaet

  1. Foredrag om traumer og senere helseskader

Video: TEDMED

 

I dette videoinnslaget møter du barnelege Nadine Burke Harris som gir et perspektiv på traumers alvorlige betydning for helsetilstanden gjennom et helt liv.

PsykNytt skriver:

- Traumer og overgrep i barndommen gir mangedobbel risiko for KOLS, hjerte- og karlidelser, lungekreft og psykiske lidelser. I høye doser vil traumer affisere både hjernens utvikling, immunsystem og hormonsystemer, og hvordan DNA replikeres. Burke Harris fortalte at barn som har opplevd alvorlige traumer, har firedobbelt risiko for depresjon og tolvdobbelt risiko for å begå selvmord. I USA regner man med at å vokse opp med foreldre som har psykiske lidelser, rusproblemer eller som utøver vold i hjemmet, kan gi rundt 20 års reduksjon i forventet levealder.

PsykNytt viser også til at Harris ble særlig oppmerksom på denne problematikken etter å ha undersøkt en rekke barn som ble henvist til henne med mistanke om ADHD, men hvor det snarere viste seg at barna var blitt utsatt for alvorlige traumer.

 

Som et bakteppe for foredraget, vises blant annet til en omfattende studie som har vist en nær sammenheng mellom traumer og senere utvikling av en lang rekke både psykiske og fysiske sykdommer.

  1. En samtale om traumer og senere helseskader

 

Kilde

tedmed harris traumer

 

 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…