Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

En av sju voksne har langvarige sønvproblemer, mens omtrent en av tre har ukentlige søvnproblemer. Ungdom sover i gjennomsnitt to timer mindre enn anbefalt.

Dette kommer fram at Folkehelserapporten 2014 som akkurat er publisert fra Folkehelseinstituttet. Et av funnene i årets rapport er at søvnproblemer utbredt, og at vanskene har økt de siste årene 

Søvnvansker er utbredt

Hovedpunktene i funnene om søvnproblemer følgende:

  • Én av syv voksne har kronisk insomni (søvnvansker), og om lag én av tre har ukentlige søvnvansker.
  • Forekomsten av insomni har økt betraktelig i Norge det siste tiåret
  • Ungdom sover mindre enn tidligere
  • Bruk av elektroniske medier før sengetid er forbundet med senere leggetid og kortere søvnlengde hos barn og ungdom med søvnvansker.
  • Insomni øker risikoen for utvikling av helseplager og frafall fra arbeidslivet.
  • Insomni har betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser.
  • Sovemedisiner er fortsatt vanligste behandling i Norge, selv om kognitiv atferdsterapi har bedre og mer varig effekt.

 

Omtrent 600.000 voksne har langvarige søvnproblemer

Ferske tall fra Norge viser at forekomsten av insomni (søvnvansker) blant voksne økte fra 11,9 prosent til 15,5 prosent i perioden 2000 til 2010, ifølge en studie av søvnforsker Ståle Pallesen.

Dersom vi legger til grunn tallene fra Folkehelserapporten 2014 med at 1 av 7 voksne i Norge har langvarige søvnproblemer (kronisk insomni), innebærer dette at rundt 570.000 nordmenn har slike vansker. Dette er beregnet utifra at det er omtrent 5 millioner mennesker i Norge, og at 75% av disse er over 20 år.

Legger vi til grunn Pallensen sine funn, som sitert av Folkehelserapporten 2014, med at 15,5% av voksne i Norge har insomni, innebærer dette at over 600.000 nordmenn har disse søvnvanskene.

 

Mange ungdommer får for lite søvn

Folkehelseinstituttet skriver:

- Mange norske ungdommer ser ut til å få for lite søvn, noe som ble vist i en stor norsk undersøkelse der ungdommer i gjennomsnitt sov to timer mindre på ukedagene enn anbefalt. De sov 6 timer og 25 minutter mot anbefalt 8-9 timer.

Dette er basert på en undersøkelse fra forsker og psykolog Mari Hysing.

Det er verdt å merke at seg at forskjøvet døgnrytme, dvs at søvnperioden forskyves senere ut på kvelden/natten, bidrar til eller forverrer insomni-symptomene.

 

Kilder:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om søvnproblemer