Hvor mye (eller lite) søvn trenger du i forskjellige livsfaser? Amerikanske søvnforskere har anbefalingene.

Dette skriver forskning.no. De tar utgangspunkt i anbefalinger fra et ekspertpanel i regi av National Sleep Foundation i USA. Ekspertpanelet har oppsummert forskningsresultater fra hundrevis av studier omkring søvn. Her er anbefalingene:

 1. Nyfødte (0-3 måneder)

  14–17 timer (Mindre enn 11 timer og mer enn 19 timer er ikke anbefalt)
 2. Spedbarn (4-11 måneder)

  12–15 timer (Mindre enn 10 timer og mer enn 18 timer er ikke anbefalt)
 3. Småbarn (1-2 år)

  11–14 timer (Mindre enn 9 timer og mer enn 16 timer er ikke anbefalt)
 4. Førskolebarn (3-5 år)

  10–13 timer (Mindre enn 8 timer og mer enn 14 timer er ikke anbefalt)
 5. Skolebarn (6-13 år)

  9–11 timer(Mindre enn 7 timer og mer enn 12 timer er ikke anbefalt)
 6. Tenåringer (14-17 år)

  8–10 timer (Mindre enn 7 timer og mer enn 11 timer er ikke anbefalt)
 7. Unge voksne (18-25)

  7–9 timer (Mindre enn 6 timer og mer enn 11 timer er ikke anbefalt)
 8. Voksne (26 – 64)

  7–9 timer (Mindre enn 6 timer og mer enn 10 timer er ikke anbefalt)
 9. Eldre (65 år+)

  7–8 timer (Mindre enn 5 timer og mer enn 9 timer er ikke anbefalt)

 

Må brukes med skjønn

Forskning.no har diskutert anbefalingene med søvnforsker Ståle Pallesen, som sier:

Faren med sånne anbefalinger er at de som er i ytterkantene av normalen, fort kan bli sykeliggjort hvis de stresser over enten å sove for mye eller for lite i forhold til retningslinjene.

Samtidig vises det til at dette er oppsummeringer fra omfattende forskningsmateriale, og at de normalt kan brukes som gode retningslinjer for hva som er et vanlig søvnbehov.

 

Kilde