Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterSHUTi (Sleep Healthy Using The Internet) er et interaktivt nettbasert behandlingsprogram utviklet for å hjelpe folk som har problemer med å sove.

Dette skriver sovnmestring.no på sine nettsider. Der forteller de at SHUTi-programmet er utviklet basert på behandling for søvnløshet (insomni) som er utviklet i løpet av de siste 20 årene, og som i en rekke studier har vist seg å ha god effekt.

SHUTi er et interaktivt nettbasert behandlingsprogram utviklet for å hjelpe voksne mennesker med insomni. Programmet ble utviklet ved Universitetet i Virginia i USA og er oversatt til norsk.

SHUTi er laget for å gi individuelt tilpasset behandling og anbefalinger til mennesker med søvnvansker; det inkluderer de som enten opplever vansker med å sovne, er plaget av oppvåkninger om natten, eller/og er plaget av for tidlig morgenoppvåkning.

Nå er det åpent for mennesker fra hele landet å melde seg på en studie som et norsk forskerteam for tiden kjører nasjonalt knyttet til dette søvnprogrammet. I forskningsprosjektet vil forskere undersøke effekten av den interaktive SHUTi-behandlingen sammenlignet med det å få vanlige søvnråd. Nærmere bestemt:

Hvis du deltar i forskningsprosjektet vil du ved loddtrekning enten få tilgang til SHUTi-behandlingen eller en nettside med vanlige søvnråd.

 

 


 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…