hjelptilhjelp banner

Søvnvansker og ADHD opptrer ofte samtidig og kan ha en gjensidig negativ forsterkende effekt. Mari Hysing, forsker ved RKBU, mener at søvnutredning og søvnbehandling bør være en integrert del av psykisk helsevern for barn.

Dette skriver RKBU på sine nettsider.De fortsetter:

Fornyet forståelse av sammenhengen mellom søvn og psykisk helse aktualiserer behovet for kartlegging, oppfølging og behandling av søvnvansker hos barn med ADHD.

For å lykkes med implementering av søvnutredning og søvnbehandling som integrert del av psykisk helsevern for barn, anbefales et større fokus på søvn i utdanning av helsepersonell, sier Mari Hysing.

RKBU skriver at det er forskningsresultater som viser at søvndiagnoser er lite benyttet i psykisk helsevern for voksne  i Norge. Et liknende bilde er sannsynlig også i psykisk helsevern for barn og unge.

 

Kilde

Les mer om søvnproblemer