Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Å trene bort en spiseforstyrrelse kan i verste fall forsterke lidelsen.Dette skriver Cathrine Nitter, som er kurs- og foredragholder i ROS, i en kronikk på BT.no idag. Hun forteller at mange med spiseforstyrrelser enten et overanstrengt eller ambivalent forhold til nettopp trening, og advarer mot fokus i retning av "Tren bort spiseforstyrrelsen."

I likhet med andre psykiske lidelser er spiseforstyrrelser komplekse og sammensatte, og som for befolkningen for øvrig kan ikke veien mot et bedre liv løses med kun kosthold og trening. Trening kan fungere som et viktig supplement til ordinær behandling, noe anerkjent forskning støtter.

 

Ofte et anstrengt forhold til trening

Et viktig poeng i kronikken er at mennesker med spiseforstyrrelser ofte har et anstrengt forhold til trening.

Tidligere studier fra Norges idrettshøgskole viser at rundt 80 prosent som har anoreksi, og 50 prosent med bulimi, har et anstrengt forhold til trening. Med dette menes at treningen er tvangspreget, eller at man trener mer enn hva som er helsemessig forsvarlig.

I tillegg kommer den store gruppen med overspisningslidelse, som representerer flesteparten av dem med spiseforstyrrelser. De har ofte et svært så ambivalent forhold til nettopp trening.

 

Når ønsket om sunnhet tar overhånd

Cathrine Nitter setter fokus på at i vårt samfunn er det sterke idealer knyttet til kropp og utseende, noe som gjør det enkelt for mange av oss å søke lykke i å dyrke vårt fysiske ytre. 

Trening er for mange blitt et kroppsprosjekt, og ord som sunnhet og skjønnhet er nærmest blitt synonyme begreper.

For mennesker som utvikler spiseforstyrrelser kan dette "kroppsprosjektet" bli ekstra betydningsfullt, og det er ikke sjelden at trening og sunnhetshysteri blir en sentral del av selve spiseforstyrrelsen. Cathrine Nitter beskriver dette:

Sunnhetsfokuset tar overhånd, og en slags overdreven sunnhet pakkes inn i en sunnhetsdrakt, hvor selvdisiplin i stor grad er en favorisert egenskap. Jo strengere man er med seg selv, og jo større rigiditet man har ovenfor disse tingene, jo høyere blir sunnhetsstatusen.

 

Advarer mot at trening alene kan forsterke symptomene

Nitter viser til at en spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse som dypest sett ikke handler om mat og kropp, men om mer dypereliggende vansker.

I behandlingen må man derfor ta høyde for at det er en psykisk lidelse. Fokus må være større enn kosthold og fysisk aktivitet, skriver hun.

Det som bekymrer meg, er at å trene bort en spiseforstyrrelse kan stimulere til et mer tvangspreget og ambivalent forhold til trening. Det kan også bygge opp under en illusjon om at trening alene kan hjelpe en ut av problematikken. Det kan i verste fall forsterke symptomene.

 

Les mer om trening ved spiseforstyrrelser

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelse

- Sykdommen har isolert meg

Tina har siden barndommen av vært opptatt av kropp, mat og vekt. Hun var i ungdomstiden…