Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Den utbredte oppfatningen at bare kvinner har spiseforstyrrelser hindrer menn med disse problemene fra å få den hjelpen og støtten de trenger, viser en liten studie.Dette skriver ScienceDaily på sine nettsider i en artikkel som omhandler en mindre studie som har sett på menn med spiseforstyrrelser og i hvilken grad de søker hjelp for sin lidelse.

 

Økende forekomst av spiseforstyrrelser hos menn

Anslag tyder på at rundt 1 i 250 kvinner og 1 av 2000 menn i Storbritannia har en spiseforstyrrelse, ifølge Science Daily.

ScienceDaily viser til at disse tallene kan være misvisende, og at det reelle tallet på menn med spiseforstyrrelser kan være langt høyere.

Forekomsten av spiseforstyrrelser er økende blant menn, med noen anslag tyder på at menn utgjør nå én av fire tilfeller. Men dårlig anerkjennelse av tegn og symptomer på spiseforstyrrelser hos menn er trolig bety at den sanne forekomsten kan være høyere, likevel, sier forfatterne.

Psykiater Finn Skårderud har tidligere tatt opp problemstillingen og påpekt viktigheten av å anerkjenne spiseforstyrrelser som et problem som også rammer gutter. Han viser også til en norsk studie som beskriver en økning i forekomst av depresjon og spiseforstyrrelser hos gutter.

  

Fordommer om spiseforstyrrelser hindret mennene ifra å søke hjelp

Forskerne undersøkte 39 unge mennesker i alderen 16 til 25 år om deres erfaringer med spiseforstyrrelser. Av disse var det 10 som var menn.

Et sentralt funn blant disse mennene var at de hadde lenge hatt en oppfatning om at spiseforstyrrelser er kvinneproblem, og spesielt et problem for unge kvinner. Hos mennene i studien ble nettopp dette nevnt som en av de viktigste årsakene til at det tok dem så lang tid å forstå at de hadde en spiseforstyrrelse og å søke hjelp.

En ung mann, som beskrev seg selv som "en av gutta", sa han trodde spiseforstyrrelser bare berørte "skjøre tenåringsjenter", mens en annen sa at han trodde disse lidelsene var "noe jenter fikk." 

Ingen av mennene var selv klar over symptomene på en spiseforstyrrelse, og i tillegg var venner, familie og lærere  også veldig trege i å gjenkjenne symptomene som skulle gitt grunn til bekymring.

 

En krise måtte til for at mennene søkte hjelp for spiseforstyrrelsen

I steden for at symptomene på spiseforstyrrelsen ble oppdaget på et tidlig stadium, var det tydelig blant mennene i studien at det var først når problemene nådde et kritisk nivå eller at det oppstod en nødsituasjon som førte til at de skjønte at de var rammet av en spiseforstyrrelse.

En annen grunn til at det tok lengre tid for menn å søke hjelp, var at de fryktet at de ikke ville bli tatt på alvor av helsepersonell, og at de ikke visste hvor de kunne henvende seg for å få hjelp.

Menn med spiseforstyrrelser er underdiagnostisert, underbehandlet og i tillegg blir muliget tilfeller i for liten grad utredet, skriver forfatterne. 

Våre funn tyder på at menn kan ha særlige vansker med å erkjenne at de kan ha en spiseforstyrrelse som følge av kulturelle fordommer om at spiseforstyrrelser er et kvinnelig problem, legger de til.

 

Alt for få søker hjelp for spiseforstyrrelser

Bekymringen blant fagfolk er at gutter kvier seg mer for å søke hjelp, det er mer tabu for dem fordi spiseforstyrrelser ofte ses på som en jentegreie. Det er flaut for jentene også, men det er mer legitimt for jenter å etterstrebe en tynn kropp enn for gutter, har Vigdis Wie Torsteinsson ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser på Ullevål universitetssykehus tidligere uttalt til DinSide Helse.

Samtidig er det også grunn til å anta at også jenter i for liten grad søker eller får hjelp for denne lidelsen:

Psykiater Finn Skårderud har tidligere fortalt til DinSide Helse at vi i Norge regner med at ca 30 prosent av alle som har anoreksi og under seks prosent av de som har bulimi kommer til behandling i helsevesenet. Det finnes ikke anslag på hvor mange menn som ikke ber om hjelp for lidelsene. 

 

Kilder:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelse

- Sykdommen har isolert meg

Tina har siden barndommen av vært opptatt av kropp, mat og vekt. Hun var i ungdomstiden…
Spiseforstyrrelse

Sykest på rangstigen

- Vi har alle vårt og stri med. Noen ganger synes det, andre ganger ikke, skriver Molly i…