Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Familien spiller en stor rolle for at den som er rammet av spiseforstyrrelse skal bli bedre. Å få engasjert foreldrene i behandlingen er nøkkelen til bedring fra anoreksi, viser amerikansk studie.Dette skriver Forskning.no

Anorektikere skal ikke sitte alene i individuelle behandlingssesjoner og utforske de underliggende grunnene til sykdommen sin. 

I stedet bør pasientens familie involveres og læres opp i hvordan de holder anorektikeren i tømme, slik at han eller hun spiser nok og ikke trener for mye.

Forskning.no skriver videre at en slik familiebasert behandling viser seg å være dobbelt så effektiv som individuell behandling.

 

Når atferden brytes forandres også tankemønstrene

Forsker og professor i psykiatri, James Lock, som står bak studien, forteller ifølge Forskning.no at den høye effektiviteten bak en slik behandlingsmetode skyldes at den rituelle atferden og de handlingene som er forbundet med anoreksi, spiller en svært stor rolle i å holde sykdommen i gang.

Med andre ord må denne atferden hele tiden utfordres, da det er atferden som i stor grad opprettholder spiseforstyrrelsen, og en slik rolle kan foreldre ha.

Forskeren sier:

Hvis man forstyrrer oppførselen som opprettholder sykdommen, og får pasientene til å spise, forstyrrer man også tankegangen deres, og hele tiltrekningskraften ved den måten å tenke på blir mindre, uttaler han i en pressemelding.

 

Dobbelt så god effekt av familieterapi

Behandlingseffekten ble målt i forhold til hvor vidt pasientene faktisk oppnådde sin normalvekt som følge av terapien, og hvor vidt denne ble opprettholdt på et normalt nivå.

Funnet var at nesten halvparten av pasientene som mottok familiebasert behandling, ble erklært friske, mens dette gjaldt kun 23 prosent av dem som fikk individuell behandling. Like mange pasienter i de to gruppene ble erklært delvis friske.

Selv om begge behandlinger hjalp en gruppe pasienter, indikerer denne studien klart at familiebasert behandling fungerer best, uttaler Lock.

 

Endringer i familiesamspillet gir mulighet for endringer i sykdommen

Kirsten Hørder, overlege og leder av Center for Spiseforstyrrelser ved Odense UniversitetshospitalUndersøkelsene er i samsvar med tidligere forskning som har vist at familieterapi generelt gir best resultater i møte med spiseforstyrrelser. Hørder forteller

Vi arbeider med å styrke foreldrene, lære dem å sette grenser og lære dem å være autoritetsfigurer for barna sine, og så lærer vi dem å skjelne mellom barna og anoreksien. Når de har en konflikt, er det anoreksien som sier stygge ting, ikke barnet.

Barnet er jo en del av en familie. Det vil si at symptomer og atferd oppstår i samspill med familien. Så hvis man hjelper familien med å endre handlingsmønstre, kan man kanskje skape muligheter for endring i forhold til sykdommen.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelse

- Sykdommen har isolert meg

Tina har siden barndommen av vært opptatt av kropp, mat og vekt. Hun var i ungdomstiden…