Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Personer som overspiser har en tendens til å spise dersom de ikke har det bra med seg selv.  Dette skriver KK.no.

 

Overspising kan også være en spiseforstyrrelse

De skriver videre:

De siste årene har fokuset på spiseforstyrrelser blitt større. Det kjempes blant annet for å vise at anoreksi ikke er ensbetyende med å være undervektig og at menn også rammes. Overspising er en av de sykdommene som kanskje er mest misforstått. 

De forteller om Mona Larsen (51), som jobber for Spiseforstyrrelsesforeningen og som har selv slitt med overspising siden hun var en liten jente. Hun forteller til KK.no:

- Jeg pleier å si at det like gjerne kunne vært heroin. Det er følelser av at man fortjener det, at man er lei seg eller stressa og føler at man trenger noe. Alle følelser kan jeg spise på.

 

Regulerer vanskelige følelser med mat

Et viktig poeng i artikkelen er at personer som overspiser har en tendens til å spise dersom de ikke har det bra med seg selv. 

Line Orvedal, som er rådgiver ved Rådgivning om Spiseforstyrrelser (ROS), forteller til KK.no:

Mat kan virke beroligende, følelsesdempende eller fungere som en flukt bort fra ubehagelige tanker og følelser. Ettersom maten og det å spise oppleves å ha effekt, blir det også for noen en ubevisst strategi som gjør seg gjeldende ved de fleste følelsestilstander - særlig ved negative følelsestilstander som tristhet, ensomhet og sinne.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om spiseforstyrrelser