hjelptilhjelp banner

Maren Solheim Sørum har levd med alvorlige spiseforstyrrelser i seks år. Flere ganger har hun holdt på å dø. Nå forteller hun sin historie i lys av Valdrestragedien. Dette skriver nrk.no.

Mobbing på skolen ble en utløsende faktor for Maren sin del. Hun forteller til nrk.no:Da jeg begynte på ungdomsskolen opplevde jeg mobbing, det å bli utestengt. Jeg følte meg veldig alene. Det å spise mindre var min måte å håndtere skolen og utestengelsen. Det ble på en måte noe jeg mestret, noe jeg ble flink til. Jeg ville bli tynnere og tynnere, og det ble en ond sirkel

Maren forteller til nrk.no om anoreksien:

Det er en forferdelig sykdom. Og det er ikke så lett for menneskene rundt å forstå hvor forferdelig og sterk den er. Mange tror at du barne kan spise deg frisk, men anoreksi er en alvorlig psykisk sykdom.

Maren ønsker nå å fortelle sin historie til NRK, for å bidra til større åpenhet om sykdommen.

 

  1. Se innlag med Maren fra nrk.no her

    Video: nrk.no

 

Kilde

Les mer om spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser

Trening er ikke nok

Å trene bort en spiseforstyrrelse kan i verste fall forsterke lidelsen.
Spiseforstyrrelser

Hva er en spiseforstyrrelse?

På overflaten handler spiseforstyrrelser om mat, kropp og vekt. De underliggende årsakene…