hjelptilhjelp banner

Både kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk terapi viser gode effekter i behandling av spiseforstyrrelse når behandlingen går over forholdsvis lang tid.

Dette kommer fram i en studie som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 

Høy kvalitet på studien

Studien som det gjelder var en kontrollert randomisert studie (RCT), noe som er gullstandarden innenfor forskning på behandlingsformer - og som dermed også gjør dette til en viktig studie.

Ikke minst ble det også gitt omfattende terapier til pasientene med spiseforstyrrelser, hvor gjennomsnittet var på nærmere 37 behandlingstimer for alle pasientene; med andre ord det var snakk om terapier som pågikk over nokså lang tid. 

I studien ble det da også funnet gode effekter av behandlingen, og dette gjalde for begge behandlingsformene som ble evaluert: nemlig kognitiv atferdsterapi (CBT) og psykodynamisk terapi.

 

Like effektive

Kort sagt viste begge behandlingsformene seg effektive i forhold til å behandle spiseforstyrrelsen.

Noen nyanser var forskjellige på tvers av terapiene. For eksempel gav kognitiv atferdsterapi noe bedre effekt med tanke på episoder med ukontrollert matinntak slik man ofte ser ved bulimi, mens psykodynamisk terapi gav noe bedre effekt på bekymringer knyttet til spising.

Like fullt: Hovedkonklusjonen fra studien var helt tydelig at begge terapiformene er nyttige ved spiseforstyrrelser for mange pasienter.

Les mer om spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser

- Sykdommen har isolert meg

Tina har siden barndommen av vært opptatt av kropp, mat og vekt. Hun var i ungdomstiden…