Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterNår tanker og handlinger om mat, kropp og vekt tar så stor plass at det går utover livskvalitet og mulighetene til å leve et vanlig liv, har man en spiseforstyrrelse.

Dette skriver Psykologforeningen på sine nettsider. De skriver videre:

Spiseforstyrrelser kjennetegnes nettopp ved en overopptatthet av mat, kropp og utseende.  Det er psykiske lidelser, og sykdommen kan i noen tilfeller bli så alvorlig at det er fare for liv og helse. 

 

Hva er en spiseforstyrrelse?

I artikkelen viser de også en video som gir mer informasjon om spiseforstyrrelser, hvor psykolog Kari Graver forklarer. 

Video: Psykologforeningen

 

Handler først og fremst om følelser

Psykologforeningen skriver:

Selv om spiseforstyrrelser handler om ulike måter å kontrollere mat og vekt på, handler lidelsen først og fremst om følelser.

Heldigvis er det hjelp å få. De skriver om dette:

Som ved de fleste andre lidelser er det av betydning å få hjelp så tidlig som mulig. Ofte ser vi imidlertid at spiseforstyrrelsen har vedvart en god stund før den som er syk oppsøker hjelp. Dette kan ha sammenheng med at mange i startfasen ikke ser på seg selv som syke, og benekter problemet både overfor seg selv og overfor andre. Behandling av spiseforstyrrelser kan ta lang tid.

 

Nødvendig med hjelp utenfra

I artikkelen gis det råd til deg som mistenker at du selv eller en som står deg nær har en spiseforstyrrelse. Det understrekes at det viktigste er å sette ord på denne mistanken og å snakke om det

Både fordi det kan være med på å redusere skammen og ensomheten som gjerne følger med en spiseforstyrrelse, og fordi det ofte er første skritt på veien til å ta tak i problemet og bli frisk.

Personer med spiseforstyrrelser preges ofte av en betydelig grad av ambivalens, skriver Psykologforeningen. Å ha en spiseforstyrrelse kan være smertefullt og ensomt, en tilstand man ønsker å komme ut av, men samtidig kan det være vanskelig å gi slipp på sykdommen.

Hjelp utenfra er oftest nødvendig når en spiseforstyrrelse først har fått anledning til å utvikle seg. 

 

Kilde


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…