hjelptilhjelp banner

Når tanker og handlinger om mat, kropp og vekt tar så stor plass at det går utover livskvalitet og mulighetene til å leve et vanlig liv, har man en spiseforstyrrelse.Dette skriver Psykologforeningen på sine nettsider. De skriver videre:

Spiseforstyrrelser kjennetegnes nettopp ved en overopptatthet av mat, kropp og utseende.  Det er psykiske lidelser, og sykdommen kan i noen tilfeller bli så alvorlig at det er fare for liv og helse. 

 

Hva er en spiseforstyrrelse?

I artikkelen viser de også en video som gir mer informasjon om spiseforstyrrelser, hvor psykolog Kari Graver forklarer. 

Video: Psykologforeningen

 

Handler først og fremst om følelser

Psykologforeningen skriver:

Selv om spiseforstyrrelser handler om ulike måter å kontrollere mat og vekt på, handler lidelsen først og fremst om følelser.

Heldigvis er det hjelp å få. De skriver om dette:

Som ved de fleste andre lidelser er det av betydning å få hjelp så tidlig som mulig. Ofte ser vi imidlertid at spiseforstyrrelsen har vedvart en god stund før den som er syk oppsøker hjelp. Dette kan ha sammenheng med at mange i startfasen ikke ser på seg selv som syke, og benekter problemet både overfor seg selv og overfor andre. Behandling av spiseforstyrrelser kan ta lang tid.

 

Nødvendig med hjelp utenfra

I artikkelen gis det råd til deg som mistenker at du selv eller en som står deg nær har en spiseforstyrrelse. Det understrekes at det viktigste er å sette ord på denne mistanken og å snakke om det

Både fordi det kan være med på å redusere skammen og ensomheten som gjerne følger med en spiseforstyrrelse, og fordi det ofte er første skritt på veien til å ta tak i problemet og bli frisk.

Personer med spiseforstyrrelser preges ofte av en betydelig grad av ambivalens, skriver Psykologforeningen. Å ha en spiseforstyrrelse kan være smertefullt og ensomt, en tilstand man ønsker å komme ut av, men samtidig kan det være vanskelig å gi slipp på sykdommen.

Hjelp utenfra er oftest nødvendig når en spiseforstyrrelse først har fått anledning til å utvikle seg. 

 

Kilde

Videoer om spiseforstyrrelser

Les mer om spiseforstyrrelser