hjelptilhjelp banner

Når tanker og handlinger om mat, kropp og vekt tar så stor plass at det går utover livskvalitet og mulighetene til å leve et vanlig liv, har man en spiseforstyrrelse.Dette skriver Psykologforeningen på sine nettsider. De skriver videre:

Spiseforstyrrelser kjennetegnes nettopp ved en overopptatthet av mat, kropp og utseende.  Det er psykiske lidelser, og sykdommen kan i noen tilfeller bli så alvorlig at det er fare for liv og helse. 

 

Hva er en spiseforstyrrelse?

I artikkelen viser de også en video som gir mer informasjon om spiseforstyrrelser, hvor psykolog Kari Graver forklarer. 

Video: Psykologforeningen

 

Handler først og fremst om følelser

Psykologforeningen skriver:

Selv om spiseforstyrrelser handler om ulike måter å kontrollere mat og vekt på, handler lidelsen først og fremst om følelser.

Heldigvis er det hjelp å få. De skriver om dette:

Som ved de fleste andre lidelser er det av betydning å få hjelp så tidlig som mulig. Ofte ser vi imidlertid at spiseforstyrrelsen har vedvart en god stund før den som er syk oppsøker hjelp. Dette kan ha sammenheng med at mange i startfasen ikke ser på seg selv som syke, og benekter problemet både overfor seg selv og overfor andre. Behandling av spiseforstyrrelser kan ta lang tid.

 

Nødvendig med hjelp utenfra

I artikkelen gis det råd til deg som mistenker at du selv eller en som står deg nær har en spiseforstyrrelse. Det understrekes at det viktigste er å sette ord på denne mistanken og å snakke om det

Både fordi det kan være med på å redusere skammen og ensomheten som gjerne følger med en spiseforstyrrelse, og fordi det ofte er første skritt på veien til å ta tak i problemet og bli frisk.

Personer med spiseforstyrrelser preges ofte av en betydelig grad av ambivalens, skriver Psykologforeningen. Å ha en spiseforstyrrelse kan være smertefullt og ensomt, en tilstand man ønsker å komme ut av, men samtidig kan det være vanskelig å gi slipp på sykdommen.

Hjelp utenfra er oftest nødvendig når en spiseforstyrrelse først har fått anledning til å utvikle seg. 

 

Kilde

Videoer om spiseforstyrrelser

Les mer om spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser

Sykest på rangstigen

- Vi har alle vårt og stri med. Noen ganger synes det, andre ganger ikke, skriver Molly i…

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13396 abonnenter