hjelptilhjelp banner

Hjelper deg til å utvikle ferdigheter i å stå imot tvangstankene knyttet til spising. Du får tips til hvordan du kan mestre dine egne tanker.

ICounselor (Iphone)Hjelper deg til å utvikle ferdigheter i å stå imot tvangstankene knyttet til spising. Du får tips til hvordan du kan mestre dine egne tanker.