Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterHjelp til selvhjelp via internett har positiv effekt ved spiseforstyrrelser, viser en ny, systematisk oversikt.

Dette skriver Psyknytt.no.

De forteller videre:

Internett kan brukes til mer enn nettsider og blogger som forherliger anoreksi og bulimi. Nå viser en ny studie at nettbaserte tilnærminger kan hjelpe personer som lider av ulike spiseforstyrrelser og som ønsker bedring.

En kort oppsummering av forskningsfunnene:

  • Nettbaserte tiltak hadde middels til stor effekt ved overspising og bulimi.
  • Internett-gruppen hadde høyere forekomst av avholdenhet i alle studiene som var inkludert i oversikten, sammenlignet med kontrollgruppen. 
  • Seks studier inkluderte også oppfølging. Fem av disse fant at den positive effekten av tiltaket vedvarte og i noen tilfeller, økte i løpet av oppfølgingsperioden.

De konkluderer

Funnene våre bekrefter at internettbaserte tiltak som bruker veiledet selvhjelp kan være nyttig for personer med spiseforstyrrelser. 

 

Kilde

 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…