Nyttige ressurser, artikler, videoer:

Psykisk helse

 

Hjelp til selvhjelp via internett har positiv effekt ved spiseforstyrrelser, viser en ny, systematisk oversikt.

Dette skriver Psyknytt.no.De forteller videre:

Internett kan brukes til mer enn nettsider og blogger som forherliger anoreksi og bulimi. Nå viser en ny studie at nettbaserte tilnærminger kan hjelpe personer som lider av ulike spiseforstyrrelser og som ønsker bedring.

En kort oppsummering av forskningsfunnene:

  • Nettbaserte tiltak hadde middels til stor effekt ved overspising og bulimi.
  • Internett-gruppen hadde høyere forekomst av avholdenhet i alle studiene som var inkludert i oversikten, sammenlignet med kontrollgruppen. 
  • Seks studier inkluderte også oppfølging. Fem av disse fant at den positive effekten av tiltaket vedvarte og i noen tilfeller, økte i løpet av oppfølgingsperioden.

De konkluderer

Funnene våre bekrefter at internettbaserte tiltak som bruker veiledet selvhjelp kan være nyttig for personer med spiseforstyrrelser. 

 

Kilde

Les mer om spiseforstyrrelser