hjelptilhjelp banner

Boken omtales av forlaget på følgende måte.

Boken tar for seg fenomenet spiseforstyrrelser og de ulike måtene å behandle lidelsen på.
Spiseforstyrrelser er en av våre mest utbredte psykiske lidelser og kjennetegnes ved at den endrer karakter over tid. Denne lidelsen er sammensatt og krever derfor stor grad av fleksibilitet hos behandlerne. Boken er for alle typer helsepersonell som møter pasienter med spiseforstyrrelser. Den egner seg også for pasientgruppen selv og deres pårørende.Annonse: Ark bokhandel

Flere bøker om spiseforstyrrelser