God håndtering av stress forutsetter at vi er i forkant. Vi kan redusere stresset ved aktiv bruk av selvmedfølelse, skriver Johanne Teigar Jacobsen.Dette forteller Psykologisk.no i en artikkel om betydningen av å ha medfølelse med seg selv, også kalt selvmedfølelse. Jacobsen som er psykolog skriver videre.

De fleste av oss ønsker mindre stress i livet sitt. Det beste vi kan håpe på, er imidlertid en pause av og til. For det vil sannsynligvis alltid være mye å gjøre. Det vil ikke være nok tid. Og de aller fleste har med seg en indre kritiker som skaper uro.

Et viktig poeng er derfor at vi trenger å øve oss på å håndtere stress gjennom å være i forkant. - Når det stormer som verst, er det for sent å lære seg nye strategier, mener psykologen. 

I artikkelen beskriver hun hva stress er for noe. Det kan du lese mer om her.

 

Å behandle seg selv som en god venn

Jacobsen forteller også om hvordan det å jobbe med selvmedfølelsen kan være en slik stressmestringsteknikk som vi kan øve på. Hun forteller:

Selvmedfølelse går helt enkelt ut på å behandle seg selv på samme måte som en ville behandlet en god venn.

Hun skisserer følgende tre komponenter som inngår i en slik selvmedfølelse:

  1. Vennlighet: Å ha den samme vennligheten, tålmodigheten og varmen overfor seg selv som for andre, fremfor å la den indre kritikeren få fritt spillerom når noe går galt.

  2. Fellesmenneskelighet: Å erkjenne at lidelse og nederlag er en del av livet, et eksistensielt grunnvilkår, som berører alle. Selvmedfølelse er derfor noe annet enn selvtillit, som handler om å sammenligne seg med andre og samtidig vektlegge det som skiller mennesker fra hverandre. Ofte er selvtillit knyttet til en streben etter å være unik og bedre, fremfor å være del av et fellesskap.

  3. Mindfulness: Å være oppmerksomt nærværende med tanker og følelser, fra øyeblikk til øyeblikk, uten å innta en vurderende posisjon.

 

Begynn med å observere din indre dialog

Hun skriver at det kan være vanskelig å bli mer vennlig innstilt imot seg selv - men at det er viktig, og at det hjelper.

- Så hvordan kan du bli vennligere med deg selv? Begynn med å observere hva som kjennetegner din indre dialog. Er du krass og nedvurderende, eller vennlig? Forsøk å registrere dette over tid, for å bli bevisst hvordan det påvirker deg i hverdagen.

- Etter hvert kan du forsøke å endre dialogen. Kanskje de skarpeste kommentarene kan nyanseres?

I artikkelen gir hun også flere råd omkring hvordan du kan redusere stress.  Hun nevner spesielt:

På sin nettside har Kristin Neff presentert flere øvelser som kan hjelpe deg med å øve opp selvmedfølelsen din. Sett av tid til å vurdere om noen av øvelsene kan være noe for deg. 

 

Kilde