Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

GJESTEINNLEGG: I et samfunn med økende krav til prestasjon og tilgjengelighet på jobb og i privatlivet, er det stadig flere som blir overveldet og utmattet. Hva er egentlig tegnene på utbrenthet? Og hvordan behandles det?

Bilde: av Timon Studler på UnsplashDisse spørsmålene blir belyst i en artikkel på nettsidene til psykologene Lian & Fjell hvor kan du lese mer om utbrenthet. Her deler vi utdrag fra artikkelen med forfatternes tillatelse.

 

Hva er utbrenthet?

Psykolog Fredrik Lian og psykolog Kristian A. Fjellskaalnes skriver:

Utbrenthet er en tilstand av psykisk, fysisk og emosjonell utmattelse som skyldes høyt og vedvarende stressnivå, ofte knyttet til arbeid. Utbrenthet oppstår når vi føler oss emosjonelt utslitt og overveldet, med manglende evne til å tilfredsstille konstante og pågående krav i hverdagen.

Utbrenthet reduserer produktivitet, tapper deg for energi og har en tendens til å øke opplevelsen av hjelpeløshet, og en utmattelse som videre bidrar til at man ikke opplever å ha noe mer å gi.

 

Symptomer på utbrenthet

Det er en rekke tegn på utbrenthet å være obs på. De negative effektene har en tendens til å påvirke hele hverdagen, inkludert hjemmet, arbeid og det sosiale livet. Tilstanden kan også påvirke immunforsvaret, og gjør oss mer sårbar mot sykdommer, og er oftere forkjølet og syke med influensa.

 

Fysiske tegn

 1. Trøtt, utmattet og utslitt store deler av dagen
 2. Dårligere immunforsvar og hyppigere sykdom
 3. Mer hodepine og muskelsmerter
 4. Dårligere appetitt og søvnkvalitet

 

Emosjonelle tegn

 1. Mye selvkritikk, sammenlikning med andre og følelse av at man er mislykket
 2. Angst og indre uro
 3. Opplevelse av hjelpesløshet
 4. Tap av motivasjon
 5. Økende grad av kynisme, nihilisme
 6. Redusert opplevelse av glede og måloppnåelse

 

Atferdsmessige tegn

 1. Unngåelse av det som vekker indre uro, arbeidsoppgaver og ansvar
 2. Økt isolasjon og unngåelse av relasjoner, sosiale situasjoner
 3. Prokrastinering
 4. Feilplassering av frustrasjon, gjerne ut over andre
 5. Økt ønske om å være hjemme, eller komme sent/dra tidlig fra jobb
 6. Bruk av mat, spill, alkohol/andre psykoaktive stoffer eller annet for å føle seg bedre

 

Årsaker til utbrenthet

Psykolog Fredrik Lian og psykolog Kristian A. Fjellskaalnes skriver videre:

Utbrenthet skiller seg ut fra andre tilstander ved at den ofte er nært relatert til ens arbeidssituasjon.

Risikoen øker ved:

 1. Manglende opplevelse av kontroll
 2. Uklare forventninger
 3. Manglende belønning for arbeidet
 4. Dysfunksjonell arbeidsdynamikk
 5. Manglende sosial støtte
 6. For høy arbeidsmengde
 7. Ubalanse mellom arbeid og fritid

Hvordan forebygge utbrenthet?

Psykolog Fredrik Lian og psykolog Kristian A. Fjellskaalnes foreslår følgende måter å forebygge utbrenthet på: 

 

 1. Tren på å si nei. Et vanlig tegn på utbrenthet er vanskeligheter med å sette grenser for seg selv.
 2. Arbeid aktivt med å ha et godt søvnmønster. Du kan lese mer om hvordan du gjør dette her.
 3. Ro ned med. Sett din egen fartsgrense. Gå saktere enn normalt. Pust.
 4. Gjenkjenn din indre perfeksjonist. Hvis du gir 100% hver dag, vil du bruke opp mer enn det du har. Tillatt 80% innsats innimellom. Bruk de resterende 20 % til deg selv og det du liker.
 5. Snakk med sjefen. Tør å be om tilpasninger i arbeidshverdagen. Om belastningen er for stor, er det viktig å si fra om dette.
 6. Vær obs på mulige tegn til utbrenthet. Mange kjenner ikke til fallgruvene man kan gå i, og lytter ikke til kroppens signaler. Bli kjent med dine grenser, og hva du trenger for å hente deg inn igjen.
 7. Trening. Fysisk trening har god effekt på å redusere stress, samt å forhindre videre utvikling av angst og særlig depresjon.
 8. Noter dine stressfaktorer.  Hvis du begynner å bli stresset, identifiser situasjonen og skriv det ned. Jo mer selvbevisst du er, jo mer kontroll kan du få over det.
 9. Lag en «date» med deg selv hver dag. Lukk døren på kontoret, og tren på å kun «være». Å roe ned alene øker energinivået gjennom dagen.

 

Behandling av utbrenthet

Psykolog Fredrik Lian og psykolog Kristian A. Fjellskaalnes skriver om dette:

Det er ikke alltid at man klarer å fikse vanskelighetene sine på egen hånd. Et tegn på at man kanskje burde oppsøke profesjonell hjelp er når det går ut over ens liv, og man ikke får til å snu utviklingen selv om man har forsøkt. Det finnes en rekke metoder som kan fungere fint for de med tegn på utbrenthet, blant annet kognitiv atferdsterapi eller mer følelsesfokusert terapi.

De legger også til:

Våre psykologer ved Lian & Fjell Psykologtjenester har god erfaring med behandling av utbrenthet, og arbeider ut ifra metodene kognitiv atferdsterapi (CBT) og Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP). Du kan lese mer om hvordan dette fungerer ved å trykke på linken her.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med psykologene ved Lian & Fjell kan du sende en forespørsel ved å trykke på denne linken.

 

Les mer om utbrenthet

 

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no