hjelptilhjelp banner

Forlaget omtaler boken slik:

I dag synes stadig flere mennesker å møte veggen eller oppleve at batteriene er utladet. Denne boken gir en omfattende innføring i fenomenet utbrenthet og er skrevet av Norges fremste fagfolk på området. Boken beskriver aktuelle tegn og symptomer på tilstanden. Både organisasjonsmessige og individuelle årsaker til utbrenthet blir gjennomgått, og forfatterne ser på hva som kan gjøres for mennesker som har brukt seg opp.
Utbrenthet sees blant annet i forhold til individets egenaktivitet, forholdet mellom jobb og familie, den grenseløse jobb, bedriftens organisasjonskultur, hvordan ledelse utøves, og samfunnsmessige endringer. Boken er også opptatt av hvordan utbrenthet kan forebygges og behandles. Forfatterne kommer inn på hva arbeidsgiver kan bidra med, og hva den enkelte kan gjøre for å ta vare på seg selv. Et nytt begrep, engasjement, presenteres og beskrives som motsatsen til utbrenthet.
Atle Roness er overlege ved Psykiatrisk klinikk, Haukeland sykehus og professor i psykiatri ved Universitetet i Bergen. Han har spesialutdannelse innenfor psykoterapi og gruppeterapi. Stig Berge Matthiesen er psykolog og førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. Han har i en årrekke forsket på tema som mobbing og harde personkonflikter, stress og utbrenthet i arbeidslivet.Annonse: Ark bokhandel

Videoer om stress