Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Schizotyp lidelse er kjennetegnet ved eksentrisk oppførsel og avvikende tankemåter og følelsesregister, som ligner på mønstre man ser ved schizofreni, men hvor det ikke like klare avvik i personens fungering som ved schizofreni.

Les mer …

Personen med unnvikende personlighetsforstyrrelse er preget av en gjennomgripende følelser av anspenthet og frykt. Det er en overdreven opptatthet av å kunne bli kritisert eller avvist i sosiale situasjoner, som kan føre til en uvillighet til å involvere seg med andre hvis en ikke er sikker på å bli likt.

Les mer …

Personen med tvangspreget personlighetsforstyrrelse er overforsiktig og tvilende, opptatt av lister, orden, regler, detaljer, organisering og planer. Den overdrevne perfeksjonismen hindrer gjerne fullføring av oppgaver, og en oversensitiv samvittighet i forhold til å prestere og å "være flink" kan gå på bekostning av sosialt samspill.

Les mer …

Schizoid personlighetsforstyrrelsekjennetegnes ved at de er sky, viser tilbaketrekning fra kontakt, viser lite følelser, foretrekker fantasi og enslige aktiviteter.

Les mer …