Nyttige ressurser, artikler, videoer:

Psykisk helse

 

Her finner du aktuelle tester og kartleggingsverktøy i arbeidet med lærevansker. Er det noe som mangler, send oss et tips.

Bilde: av Green Chameleon på UnsplashTester i forhold til lærevansker

  1. Kartleggingsverktøy for kognitiv fungering (ROP)

  2. Kartlegging av dysleksi (Dysleksi Norge)

  3. Kartlegging av dyskalkuli (Statped)

  4. Kartlegging av spesifikke språkvansker (Statped)

  5. Kartleggingsverktøy for kognitiv fungering (Psyktest Barn)

  6. Kartleggingsverktøy for kognitiv fungering hos barn og unge (RBUP Øst og Sør)

Aktuelle hjelpetilbud

Finn hjelpetilbud i din kommune

Les også