Nyttige ressurser, artikler, videoer:

Psykisk helse

 

Her finner du aktuelle tester og kartleggingsverktøy i arbeidet med rusproblematikk. Er det noe som mangler, send oss et tips.

Bilde: av Green Chameleon på UnsplashInnhold:

 • Rus og psykisk lidelse (ROP)
 • Alkoholproblemer
 • Narkotikaproblemer
 • Spilleavhengighet 

 

Bla nedover på siden for å finne temaet du er interessert i.

 

Rus og psykisk lidelse (ROP)

 1. ROP-screen (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse)

Aktuelle hjelpetilbud

Søk opp behandlingstilbud

Finn hjelpetilbud i din kommune

Om rustilbud i kommunen

 

Alkoholproblemer

 1. Tester av alkoholproblemer (Helsebiblioteket)

 2. Tester for rusmiddelproblemer (ROP)

 3. Tester for abstinenser (ROP)

 

Narkotikaproblemer

 1. Tester av narkotikaproblemer (Helsebiblioteket)

 2. Tester for rusmiddelproblemer (ROP) 

 

Spilleavhengighet

 1. Tester av spilleavhengighet (Helsebiblioteket)

 

 

Les også