hjelptilhjelp banner

 Autisme og Aspergers syndrom / 5859 visninger

Barn og unge med autisme i skolen (svensk). Bo Hejlskov Elvén. NB: Husk å skru på lyden i menylinjen nederst i videoen.

Relaterte videoer