hjelptilhjelp banner

 Autisme og Aspergers syndrom / 3848 visninger

En normal jente (Just a normal girl). Kortfilm av Saba Hatzimarkos Porter. Om en søster med Asperger syndrom.

Relaterte videoer