hjelptilhjelp banner

 Psykologi / 43102 visninger

I denne filmen får vi en god illustrasjon av hva empati faktisk innebærer og hvorfor det er dette - og ikke bare sympati - vi trenger når vi har det vanskelig. 

Empati har 4 kvaliteter, hevdes det:

  1. Å ta den andres perspektiv
  2. Å la være å dømme
  3. Å gjenkjenne den andres følelser
  4. Å kommunisere tilbake den andre ens forståelse av hva han/hun opplever

Kort sagt: Empati er å føle med andre. Empati er et valg, og det er vanskelig valg. For å våge å leve seg empatisk inn i en annen, må man først tillate seg selv å kjenne på den samme følelsen som den andre har. 

Relaterte videoer