facebook 

Hjelptilhjelp.no

Videoer om psykisk helse


 Psykologi / 309 visninger

Hjerneutvikling knyttet til callous-unemotional traits (CES-trekk) og antisosial atferd. Foredrag (engelsk)

Relaterte videoer