hjelptilhjelp banner

 Psykologi / 1236 visninger

Hjerneutvikling knyttet til callous-unemotional traits (CES-trekk) og antisosial atferd. Foredrag (engelsk)

Relaterte videoer