Videoer:

Psykisk helse

 

 Autisme og Asperger syndrom (engelsk) / 51191 visninger

Denne filmen er laget av Centre for Autism and Related Disorders og har til hensikt å bidra i arbeidet med å fange opp autisme tidligere, slik at tidlig intervensjon kan settes inn for å hjelpe disse barna. Autisme fanges idag opp sent. Les mer: Autismediagnoser blir ofte stilt for sent Den amerikansek barnelegeforeingen (American Academy of Pediatrics, AAP) anbefaler at screening av autisme begynner ved 18 måneder alder. Men screeningene er ufullkomne og krever ofte at foreldre svarer ' ja ' eller 'nei' på spørsmål om tilstedeværelsen av visse typer symptomer. For å gjør det mer kjent - for barneleger og foreldre - hvordan de tidlige tegnene på autisme arter seg har autismeforsker Dr. Rebecca Landa ved Kennedy Krieger Institute utviklet en gratis 9 - minutters video som viser atferdsmessige tegn på autisme hos ett-åringer. Denne filmen består av seks videoklipp hvor småbarn som ikke viser noen tegn til autisme sammenlignes med småbarn som viser tidlige tegn på autisme. Hver video er presentert med kommentarer som forklarer hvordan de spesifikke atferdene hos barnet enten er tegn på autisme eller på en normal utvikling. For mer informasjon besøk www.autism.kennedykrieger.org. Kilde: Youtube

Relaterte videoer