Finn psykisk hjelp der du bor

Gå til samlesiden for din kommune
 

Forskning ved SANKS: Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus

Forskningsmiljø

Detaljer

ID: 9617
#: 380
Publisert til: 2035-10-23 01:08:00
I kategorier: Forskningsmiljø

Beskrivelse

SANKS tilbyr utredning og behandling for barn, unge og voksne innenfor psykisk helse- og rusvern. SANKS har også nasjonale kompetansetjenestefunksjoner og målet er å bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus.

Detaljer


mangler noe